BRUKER STEREOTYPIER Gudrun Holgersen har slått fast at Siv Jensens (bildet) utspill om «snikislamisering» i Norge er et godt eksempel på bruk av stereotypier hva angår personer med muslimsk bakgrunn, skriver forfatteren.
Foto: Kent Skibstad/Scanpix
BRUKER STEREOTYPIER Gudrun Holgersen har slått fast at Siv Jensens (bildet) utspill om «snikislamisering» i Norge er et godt eksempel på bruk av stereotypier hva angår personer med muslimsk bakgrunn, skriver forfatteren. Foto: Kent Skibstad/ScanpixVis mer

Paragraf 135a kan ikke nås for øyeblikket

Kun en håndfull personer er blitt dømt med hjemmel i straffelovens paragraf 135a.

Rasisme: Paragraf 135a kan ikke nås for øyeblikket. Vennligst legg igjen en beskjed etter pipetonen. Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) ga i 2009 ut en rapport om Norge som nå i etterkant av de høyreekstreme terrorhandlingene framstår som ubehagelig profetiske.

ECRI følger opp FNs rasediskrimineringskomités pålegg til Norge fra 2005 om å skjerpe lovverket om rasistiske uttalelser, og anbefaler «sterkt at norske myndigheter overvåker situasjonen med hensyn til islamofobi i Norge og ved behov aksjonerer raskt for å motvirke enhver slik manifestasjon». Videre anbefales det at norske myndigheter overvåker internettaktivitetene til medlemmer av høyreekstreme grupper og går til bestemt aksjon mot overtredelser disse måtte begå gjennom Internett.

Norske myndigheter svarer at KRIPOS har det primære ansvaret for å overvåke ytringer i brudd med straffelovens §135a på internett. Diskriminerende ytringer som tuer eller forhåner noen, eller fremmer hat, forfølgelse og ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge, etniske opprinnelse, religion eller livssyn kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. KRIPOS blir igjen instruert til å samarbeide med PST. På PST sine Facebook-sider har imidlertid enkeltindivider fått boltre seg med ytringer av rasistisk karakter, denne fra 2010: «Vi tåler faen ikke mer av denne dritten snart ... la oss få kostet vekk denne helvetes jævelskapen fra våre land ... vekk med alle muslimer ... deporter dem!!!!»

ECRI-rapporten peker også på at «Uttalelser fra politikere har til tider inneholdt undertoner av rasisme og fremmedfrykt, spesielt i forbindelse med sikkerhetsspørsmål. Som et resultat av dette har det vært en økende tendens i den offentlige debatt til å koble sammen muslimer på den ene siden, og terrorisme og vold på den andre siden, samt til generaliseringer og økt bruk av stereotypier hva angår personer med muslimsk bakgrunn».

Kommisjonsmedlem Gudrun Holgersen har slått fast at Siv Jensens utspill om «snikislamisering» i Norge er et godt eksempel. Partifellene Carl I. Hagens »Ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer» og Trond Røeds argumentasjon for å avprogrammere muslimer ved hjelp av psykiatrisk behandling bør vel også være gode eksempler.

Men siden straffelovens §135a tredde i kraft i 1970 har kun en håndfull personer blitt dømt med hjemmel i paragrafen. Og der enkelte har blitt dømt, har andre kommet unna med langt verre. Dersom vi hadde det samme avslappede forholdet til lovverket som skal regulere trafikken som man har til lovene som skal regulere diskriminering i den offentlige debatten, ville trolig få av oss ha turt å sette oss i bilen.