Paranoid verdensbilde

OLE JØRGEN ANFINDSEN beskylder i Dagbladet den 2 august undertegnede for å fare med floskler og for å forsøke å hindre ham i å komme på trykk. I det paranoide verdensbilde er enhver kritikk floskler og ethvert forsøk på å stille folk ansvarlige for hva de sier et ledd i en kampanje for å bringe sannhetens forvaltere til taushet. Jeg har faktisk ikke på noe tidspunkt protestert mot at familien Anfindsen får ytre seg, verken på sitt nettsted eller i Dagbladets spalter. Tvert i mot er jeg tilhenger av å få røyket ut grumset og få avslørt hva de står for. Dette er den motsatte holdning det fremmedfiendtlige nettstedet til Anfindsen, Honest Thinking, står for. I sitt innlegg hevder Anfindsen videre at han ikke driver generalisering om muslimer. Det er faktisk han selv som ut i fra det samlede antall medlemmer i muslimske menigheter har hevdet at Norge innen femti år vil se en islamsk revolusjon av iransk type. Med andre ord at alle landets muslimer opererer etter et felles program.

DET ER OGSÅ Anfindsen som hevder at Statistisk Sentralbyrå jukser med statistikken, driver politikk og det som verre er. Hvilke motiver de skulle ha for dette er Anfindsen ute av stand til å gi et klart svar på. Han er heller ikke i stand til å svare på hvem det er som styrer innvandringspolitikken, som i følge Anfindsen er utenfor både folkevalgt og politisk kontroll. Det er Anfindsen, og ingen andre, som omtaler høyreekstreme grupper som «Forum Mot Islamisering» som kunnskapsrike folk. Det han kritiserer er språkbruken, ikke konklusjonene. Sist men ikke minst nekter Anfindsen, til tross for gjentatte oppfordringer, å svare på hva slags innvandringspolitikk han ønsker. Det vil han nemlig ikke forkynne for verden før folket har akseptert hans kospiranoide ideer om hvordan verden egentlig ser ut.