Parodi for spesielt interesserte

Tullebok om Treholt.

BOK: Forlaget Oktober satser på humor! Det er kanskje det mest oppsiktsvekkende ved utgivelsen av «Ninjateknikk II». Boka kommer ut med selverklært status som kultbok, med «Kommandør Arne Treholt» som forfatter. En viss Thomas Cappelen Malling sies å stå bak utgivelsen. Boka skal være skrevet av Treholt da han var instruktør ved «Marinjegerkommandoens Ninjaskole i Ramsund». Det er en oppskriftsbok om usynlighet som allerede må sies å ha skaffet seg atskillig synlighet i media. Boka er selvfølgelig ikke skrevet av Treholt. Men det fører ikke til at man blir ubehersket spent på hvem denne Malling nå egentlig er. «Ninjateknikk II» er en parodi på en militærmanual, skrevet på et slags samnorsk eller AKP-norsk, illustrert med fotografier av det som skal forestille den unge kampinstruktør Arne Treholt. Man humrer litt over begreper som «lusketeknikk», «dobbelt åkleløft», «høyre aperull», og de militære forsøkene på å gjøre løgn til sannhet. Men det holder ikke over 116 sider. Dermed oppfordrer teksten til det sunne intellektuelle spørsmålet: «Hva så?» Svært lite, er svaret. Man kan selvsagt lures til å lese boka som en dypsindig allegori over tingenes tilstand. Jeg avstår.Som parodier flest ligger boka og vipper mellom beundring og latterliggjøring. Det skal en viss fascinasjon for det militære til, for å synes at dette er veldig kult.Hvis du har tålmodighet til å lese 116 sider som muligens illustrerer et temmelig enkelt poeng, nemlig at Treholt er blitt beskyldt for så mye rart, at han like gjerne kunne vært ninjamester, er dette boka for deg. Selv om det ikke er sikkert at Treholt framstår som mindre narraktig av å bli assosiert med denne utgivelsen. Selv får jeg utover i lesningen et stadig sterkere ønske om at selve teksten skal bli usynlig, eller i alle fall snart ta slutt. Tango, tango, tango. Ting tar tid.