UENIG: Hårek Elvenes (H) i justiskomiteen svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
UENIG: Hårek Elvenes (H) i justiskomiteen svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Parr beina i kampen mot organisert kriminalitet

Å stenge landets grenser i kampen mot organisert kriminalitet er en gammelkommunistisk tankegang.

Debattinnlegg

Lederen i Rødt, Bjørnar Moxnes, tar i Dagbladet 7. mai. til orde for å fryse Schengen-avtalen. Hva det innebærer er uklart, men å stenge landets grenser i kampen mot organisert kriminalitet en gammelkommunistisk tankegang. Schengen-avtalen gir oss tilgangen til utenlandsk arbeidskraft som er svært viktig for mange norske bedrifter. Dessuten står det ikke passet om en utlending har planlagt, eller kommer til å begå kriminalitet. Moksnes forslag er derfor lite målrettet.

Konsekvensen av Moxnes forslag vil være milelange passkøer på flyplasser og grenseoverganger. Dersom Norge ser på enhver innreisende som en potensiell kriminell kan vi bli møtt med samme holdning fra utlandet. Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig i kampen mot organiserte kriminelle som forflytter seg lynfort over landegrensene. Deltakelse i EUs justis- og politisamarbeid er svært viktig for Norge i kampen mot organisert kriminalitet.

Avsløringene den siste tiden om organisert kriminalitet i norsk arbeidsliv er illevarslende. Norske lovlydige selskaper presses ut av kriminelle selskaper som tilbyr tjenester langt billigere enn det er mulig å drive lovlig for. Slik undergraves sysselsettingen, velferdsstaten og samfunnsmoralen. Kriminaliteten smitter og korrumperer andre deler av samfunnet.

Samarbeidet på tvers av NAV, skatteetaten, og politiet må intensiveres for å komme uvesenet til livs. Etatene er underlagt forskjellige departementer og ivaretar ulike samfunnsformål. Incentivene for samhandling i staten er svake og silotenkingen velkjent problem. Det er for mange eksempler på at anmeldelser fra kontrolletatene henlegges av politiet, og få saker ender med domfellelse. Samfunnet kan ikke tillate at byråkratisk sendrektighet skal sinke arbeidet. Flere i Skatteetaten og Arbeidstilsynet har uttrykt misnøye med politiets saksbehandlingstid og prioritering av området, til tross for at Riksadvokaten har vært klar på at arbeidsmarkeds-kriminalitet skal prioriteres høyere.

Dagens 27 politidistrikter lider under for svak etterforskningskapasitet. Derfor må politiet omorganiseres og etterforskningskapasiteten styrkes.       

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.