Parti for de nære ting

Ingress

Meninger

Fremskrittspartiet har i helga gjennomført et vellykket landsmøte på Gardermoen. Partiet er samlet, den kritiske opposisjonen er taus og Siv Jensen står fjellstøtt som partileder. Regjeringsdeltakelsen ser ut til å ha vitalisert partiet, og de tillitsvalgte rir ennå på en bølge av begeistring. Slik idyll er sjelden varig i noen politisk bevegelse, og Frp er neppe et uttak. Partiets enhet i tida som kommer vil avhenge av at Frp-statsrådene leverer de riktige varene i tilstrekkelig tempo og volum. Det er ikke umulig at de lykkes med dette. Frp har en innebygd utålmodighet som står i nokså tydelig kontrast til et mer sedat Høyre. Dynamikken er tydeligere.

I førti år har politiske vedtak på Frp?s landsmøter mest hatt kuriøs interesse. Ofte var de både urealistiske og reaksjonære, men avstanden til reell politisk makt var så stor at de uansett ikke hadde noen betydning. Slik er det ikke lenger. Nå finnes det mulighet for at partiets vedtak kan realiseres av den blå regjeringen. Den nye makten reflekteres bl.a. i vedtaket om å si nei til vinter-OL i Oslo. Selv om vedtaket ble gjort med et nokså knapt flertall, og det ikke tar sikte på å blokkere et stortingsflertall som sier ja, er det likevel mest sannsynlig at hele OL-prosjektet havarerer. Det er en fornuftig utvikling. Enhver regjering ville ha problemer med å forklare en statsgaranti på over 30 milliarder kroner til pampene i den olympiske komité, IOC. For et parti som både vil ha mer velferd og mindre skatt, ble dette uoverstigelig. Selv en morsom fest kan kjøpes for dyrt.

Frp?s slagord er for tida det nokså tamme «En enklere hverdag. For folk flest». Likevel beskriver det partiets sjel nokså presist. Frp er et parti for de nære og personlige interesser og økonomi. Ikke noe annet parti ville gjort spørsmålet om bompenger til en sak av aller høyeste betydning. Men i Frp er kombinasjonen av bilisme og avgifter en innlysende kamparena og en sak av stor ideologisk verdi.

Det hører med til bildet at nesten alt som skjer utenfor Norge - med unntak av asylsøkere og flyktninger - har liten eller ingen interesse. Riktignok nevnte Siv Jensen Ukraina i sin landsmøtetale og det ble gjort forsøk på å få i gang en EØS-debatt. Men EU-spørsmål er så betente at partiet skyver slike saker fra seg. Klimakrisen finnes ikke i Frp´s univers. Og i de bortimot hundre forslagene til resolusjoner på landsmøtet, var det knapt noen som beveget seg utenfor riksgrensen. Også dette bekrefter at Frp er seg bevisst sine røtter. Partiet er stadig mest opptatt av nordmenns lommebok og en etnisk velferdspolitikk.