Partikkel-kollisjonen i CERN

Forsøkene i CERN kan muligens være innledningen til et paradigmeskifte innenfor moderne partikkelfysikk, da de kan bevise eksistensen av Higgs-bosoner, noe som igjen vil hjelpe til med å lappe sammen den «den store unifiserte teorien» ved hjelp av standardmodellen. Vi går inn i en utrolig spennende tid. Og dette kommer fra en lekmann som overhodet ikke er noen fysiker (Ikke skyt meg dersom jeg har skrevet noe galt i avsnittet over. Det er skrevet i beste mening.) Og nei, det kommer ikke til å skapt et stort svart hull som ødelegger planeten Jorden.

Lars

Det er brukt utrolige mengder kapital på dette og lignende eksperimenter. Rett og slett for «å se hva som skjer». Tenk om det ble brukt like mye midler på å utrydde all verdens dødelige sykdommer, på å hjelpe land med å bli bedre og på fredsskapende arbeid.

Punctum

Jeg har lest mye om LHC (maskinen i denne artikkelen) og med en gang folk tenker sort hull, så tenker de at det skal vokse og sluke alt. Dette er feil. Mikroskopiske svarte hull har oppstått på jorda i millioner av år, uten at det har skjedd noe. Når et svart hull er så lite, vil det kun fordampe. De sorte hullene som er skumle er de som er større enn sola vår.

Husk at det oppsto like mye panikk når vi skulle begynne med atomkraftverk. Dette er også noe som kunne ødelagt mye av planeten, hadde det verst tenkelige skjedd. Men det gjorde det da altså ikke.

Idaball