DÅRLIGERE: «Ventelistene var ved inngangen til 2012 på over 280 000, nær 80 000 mer enn da Ap tok over», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB Scanpix
DÅRLIGERE: «Ventelistene var ved inngangen til 2012 på over 280 000, nær 80 000 mer enn da Ap tok over», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB ScanpixVis mer

Pasientenes helsevesen

Når du gis rett til å behandles i det offentlige helsevesenet, så skal du kunne velge behandling der du selv ønsker.

Thomas Breen viser i Dagbladet 28. november at Ap's valgkampstrategi er å prate mest mulig om Høyres politikk og minst mulig om sin egen. Det har jeg ikke problem med om bildet av Høyre var ærlig. Det er riktig at mye er bra i norsk helsevesen. Pasientene sier at de ofte er fornøyd i møte med de som gjør jobben i helsevesenet, men misfornøyd med organiseringen. Det er en god diagnose.

Breen er ikke bekymret over at over 300 000 nordmenn nå har privat helseforsikring, og rekordmange kjøper direkte hjelp fra private aktører. Jeg mener dette henger sammen hva folk opplever i hverdagen. Ventelistene var ved inngangen til 2012 på over 280 000, nær 80 000 mer enn da Ap tok over. Riksrevisjonen har nettopp avslørt at mange pasienter venter mye lenger enn det den offentlige statistikken tilsier.

Samtidig vet vi at privat kapasitet står ledig, og mange får beskjed om at hvis de betaler selv eller har forsikring så kan de få hjelp raskere. Høyres svar er at dette tilbudet skal komme alle til gode, gjennom at det offentlige kjøper denne kapasiteten.

Dette vil aldri erstatte det offentlige, men vil avlaste. Breen skriver at regjeringen allerede kjøper av det private. Men Ap's rasjoneringssystem er basert på at det kjøpes små kvoter, som må rasjoneres ut over hele året. 60 000 pasienter opplevde i 2011 brudd på fristen for behandling. Etter riksrevisjonens rapport vet vi at også mange av de som ifølge statistikken har fått innfridd fristen, i realiteten har måttet vente lengre.

Høyre vil gi pasienten mer makt. Vi mener at når du gis rett til å behandles i det offentlige helsevesenet, så skal du kunne velge å få behandling der som du selv ønsker, så lenge sykehuset er godkjent. Enten det er offentlig eller privat.

Ap sier at dette er å la markedet ta seg av prioriteringen. Det er feil. Det er de eksakt samme kriteriene for hvem som skal behandles ved fritt behandlingsvalg, som i dag. Det er legene som skal avgjøre om mennesker trenger hjelp. Ap snakker som om alle gevinstene som er gjort i moderne medisin de siste ti årene, og alle endringer som er gjort i sykehusene våre, vil bli reversert på dagen om man ikke har regionale helseforetak. Det er selvsagt feil. Høyre vil avvikle de regionale foretakene. De er et byråkratisk mellomledd. Vi vil flytte politikken opp til Stortinget og ansvaret for den daglige driften til sykehusenes styrer.

Bent Høie, stortingsrepresentant, Høyre.
Bent Høie, stortingsrepresentant, Høyre. Vis mer

Ap vet at Høyre ikke foreslår noe sykehusdirektorat, men gjentar det likevel. Vi foreslår tvert imot at sykehusene selv skal få større mulighet til å styre utviklingen, innenfor de rammene som Stortinget trekker opp. Ikke med detaljstyring - slik som i dag. Dette er desentralisering, ikke sentralisering.

Hadde de regionale helseforetakene forsvunnet i morgen, ville fortsatt sykehusene stått der, pasientene hatt sine timer og legene utført sine operasjoner. Jeg mener at vi skal snakke varmt om det som er bra, men også være ærlige om det som ikke er bra nok. Det er behov for nye ideer og bedre løsninger.

Følg oss på Twitter