- Passer til den nye mannsrollen

De nye mannfolkbladene passer til den nye mannsrollen. Det er dessuten blitt mer akseptert å kjøpe slike blader.

Mannfolk-bladene yngler

Pornobladene ble på 70-tallet utsatt for voldsomme angrep fra feministisk hold. Nå kommer mannfolkbladene tilbake, men denne gangen med mykere profil.

- Markedet for disse bladene har gått i bølger med kjønnsrollespørsmålet, sier kultursosiolog Katrine Fangen, som er stipendiat ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Mannlige kokker

- Mannsrollen har forandret seg siden 70-tallet. Kategoriene mann og kvinne er ikke så fastlåste lenger. Menn kan lage mat uten å miste sin maskulinitet og uten å bli en karikatur av en myk mann. Dette gjenspeiler seg også i disse nye bladene, mener Fangen.

- Vi ser en sterk økning i interessen for blant annet risikosport, og dette kan sees i lys av at vi er inne i en økonomisk oppgangsperiode. Dette er temaer som er interessante for den nye floraen av manneblader, sier Fangen.

Stipendiaten mener også at menns forestillinger om kvinner kan ha forandret seg i de nye mannebladene, som norske Playboy, Vi Menn, Mann og Basic.

- Det er ingen diametralt ny måte å framstille kvinner på, men likevel kanskje mer mangefasettert.

Reaksjon?

Fangen utelukker ikke at det vil komme en reaksjon mot det voksende markedet av mannfolkblader.

- Det kan synes som om det råder en større toleranse for å vise bilder av nakne mennesker. Men vi ser stadig eksempler på at kvinner framstilles på måter som kan være støtende, for eksempel i noen postordrekataloger, sier Katrine Fangen.