Paules «nyttårshilsen»

«Nå må sytekoppene i Tromsø holde kjeften igjen. Ingen ville ha milliardsløsingen i Tromsø, og Tove Paule & co gjorde riktig i å si nei. La oss heise flagget i dag siden vi slipper sløserigalskapen i Tromsø! Grid

«Nå må det være på tide at Paule forlater Idrettsstyret. Synes hun bare dummer seg mer og mer ut ...

Kro

«Synes hun har gjort en fantastisk jobb, og den mest fornuftige beslutningen hun har tatt noensinne er å droppe dette tullete pengesluket! Hverken folket eller Idrettsstyret ville ha det.

O.L«Norge er et stort og langstrakt land og når det sentrale Østlandsområdet allerede har hatt OL, hadde det ikke vært mer enn rett og rimelig at også andre deler av Norge fikk et OL. Men når ledelsen for idretten sitter plassert syd for Sinsenkrysset, var det vel ikke annet å vente.

Petter«Aldri mer OL i Norge, tenker jeg vi sier! Milliarder ville blitt brent uansett hvor i landet OL ble lagt!

Mie

«OL i Tromsø handlet aldri om Nord-Norge mot Sør-Norge. Det var ikke Nord-Norge som skulle ha OL, det var Norge og Tromsø. Det var Tromsø som ville nytt godt av OL-investeringene, ikke resten av Nord-Norge. Svært mange i Nord-Norge var imot planene om OL i Tromsø. Samtidig var det ganske mange i Sør-Norge som var for. Det det dreide seg om, var at OL i Tromsø ville bli et svært dyrt idrettsarrangement som blant annet ville gå ut over annen idrett, ikke minst i Nord-Norge.

Karl Olsen