BER OM HJELP FRA ROMA:  I en engenprodusert video ber den katolske biskopen i Oslo Roma om hjelp til å bli en bedre bedriftsleder. Foto: NTB scanpix
BER OM HJELP FRA ROMA: I en engenprodusert video ber den katolske biskopen i Oslo Roma om hjelp til å bli en bedre bedriftsleder. Foto: NTB scanpix Vis mer

Paven bestemmer ikke her

Det virker som Den katolske kirken mangler evnen til å skille mellom norsk og katolsk lov.

Meninger

Den katolske biskopen i Oslo, som er siktet for bedrageri på grunn av innmelding av intetanende personer i den katolske kirken, erkjenner i en egenprodusert video at han trenger hjelp til å bli en bedre bedriftsleder. Han ber Roma om hjelp til dette. Jeg skulle ønske at han søkte norsk ekspertise. Det virker nemlig som Den katolske kirken mangler evnen til å skille mellom norsk og katolsk lov.

Jeg skjønner at medlemssaken er krevende for Oslo katolske bispedømme. Den er også alvorlig og prinsipiell for oss som legger til grunn at norsk lov garanterer religionsfrihet og krever aktiv innmelding i tros- og livssynssamfunn. Jeg har full respekt for at mange søker seg til den katolske kirken i Norge på grunn av deres ritualer og det fellesskapet det kan oppleves når man møter mange fra sitt eget land i forbindelse med kirkelige arrangementer. Samtidig krever jeg respekt for å velge bort den katolske kirken når jeg ikke identifiserer meg med dens syn på blant annet likestilling, familiepolitikk, homofili eller barneoppdragelse. Jeg forventer selvsagt også å kunne gi barna mine frihet til å velge selv, og at katolikkene ikke melder dem inn når de ikke er døpt.

Det er derfor gledelig at kulturdepartementet nå har slått klart fast at man faktisk er nødt til å si ja for å kunne regnes som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever i tillegg tilbakebetaling av over 40 millioner kroner. I rapporten fra Oslo katolske bispedømme til fylkesmannen anfører OKB med stor hyppighet såkalt «Kanonisk», altså katolsk lov. Med en slik forståelse til grunn går bispedømmet ut fra at man er katolikk fordi man er født, og kanskje døpt, i et katolsk land, uavhengig av innmelding eller registrering i Norge.

Det er sikkert en argumentasjon som kan fungere godt internt, men i møte med offentlige instanser blir katolsk lov irrelevant. Spørsmålet er nemlig ikke om Oslo katolske bispedømme har brutt katolsk lov, men om de har brutt norsk lov. Later man til å ikke forstå forskjellen og ikke anerkjenne at norsk lov har forrang for teologisk selvforståelse?

Norge er ikke Vatikanstaten. Katolikkene har ikke mer anledning til å følge såkalt kanonisk lov enn muslimer har til å følge Sharia. I Norge er det en lov som gjelder og det er den norske. Den katolske kirken står naturligvis helt fritt til å ha en teologisk forståelse av medlemskap og tilhørighet, men forvirringen oppstår i det de ikke klarer å skille mellom teologi og virkelighet. Vi må huske at pavemakten og statsmakten har vært likestilte i flere land, og Den katolske kirke har fortsatt sterk innflytelse på lovverket mange steder. Det er ofte underkommunisert hvor stor makt religion har over folks liv, og det er vanskelig å se strukturer som er innarbeidet i mange samfunn.

Derfor er det viktig å understreke at norsk lov, som skal garantere oss likestilling, reelle valg og religionsfrihet, aldri vil kunne ta hensyn til trossamfunnenes egne virkelighetsforståelser når det utformes regler knyttet til finansiering. Nettopp derfor er aktiv innmelding en viktig sak for oss i Human-Etisk Forbund og nettopp derfor velger vi å ikke kreve medlemskap av de ti tusen konfirmantene som er på våre kurs og seremonier hvert år. Vi mener at folk skal gjøre seg opp sin egen mening og melde seg inn selv i det tros- og livssynssamfunnet de ønsker. Og vi kommer til å jobbe for at det tilrettelegges for enkle, gode og oversiktlige rutiner for innmelding, i tråd med norsk, ikke kanonisk, lov.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.