REFS: «Norsk presse refses av Tjørhom for ikke å kritisere katolikkenes antimodernitet. Hvem har så sagt at Den katolske kirkens oppgave er å være moderne?» spør artikkelforfatteren. Foto: Andrew Medichin / AP / NTB Scanpix
REFS: «Norsk presse refses av Tjørhom for ikke å kritisere katolikkenes antimodernitet. Hvem har så sagt at Den katolske kirkens oppgave er å være moderne?» spør artikkelforfatteren. Foto: Andrew Medichin / AP / NTB ScanpixVis mer

Paven er ingen politiker

Det står ikke i pressens makt å forme Pave Frans' pontifikat.

Jeg stiller meg undrende til prof. dr.theol. Ola Tjørhoms kronikk om paven og katolikker, trykket i Dagbladet 21. mars. Kronikken «Hva nå, Frans?» synes i hovedtrekk å uttrykke Tjørhoms kraftige irritasjon over at Den katolske kirken etter hans mening ikke utsettes for nok religionskritikk fra pressens side, og at den vies for mye spalteplass i forbindelse med det historisk pavevalget. Hvilke type nyheter mener Tjørhom at pressen skal formidle, hvis ikke de helt store, historiske hendelsene i vår samtid?

Norsk presse refses av Tjørhom for ikke å kritisere katolikkenes antimodernitet. Hvem har så sagt at Den katolske kirkens oppgave er å være moderne? Kirkens oppgave er å formidle Kristi budskap til menneskene, og dette budskapet er det samme i går som i dag.

«Demokratiske innslag glimrer med sitt fravær i pavevalget», påpeker professoren, og glemmer at Den katolske kirken ikke er en politisk institusjon, ei heller er paven en politiker. Pavens rolle er å være hyrde og veiviser. I konklavet ber kardinaler fra alle verdens hjørner om Den Hellige Ånds inspirasjon til å velge rett mann til Peters stol. Gud inkluderes altså i prosessen, hvilket vel må sies å være et innslag av demokrati.

Pave Frans har sagt at Frans av Assisi er en helgen han inspireres av. Om det blir merkbare reformer ut av det, vet vi ennå for lite om. Fred, fattigdom, ydmykhet, kjærlighet til Gud, naturen og medmennesker, var i hvert fall Frans av Assisis varemerke. I tillegg opplevde han et kall fra Gud til å gjenoppbygge kirken.

Når det gjelder Tjørhoms usikkerhet med hensyn til om Pave Frans har «den kraft som trengs for å makte og snu et blytungt kirkeskip», er det verdt å huske på at Kristus kan gi kraft til mennesker av god vilje som ber om de krefter de trenger. Nettopp derfor er det optimisme å spore blant kirkens menn!

Professor Tjørhom ender sin kronikk med å understreke at «behovet for en kritisk presse er enormt». Han mener at «i et større perspektiv vil dette kanskje bidra til at pontifikatet til Frans blir en positiv overraskelse». Til dette er det bare å si at kritikk av paven og av Den katolske kirken i den fiendtlige stilen vi ofte ser i pressen, bare er å legge sten til byrden som paven allerede bærer på sine skuldrer. Det står ikke i pressens makt å forme Pave Frans' pontifikat. Derimot kan mye oppnås ved at vi ber til Gud for paven!