FINANSIERINGSFORSKJELLER: Det er nasjonale krav til drift av barnehagene, men lokal finansiering. Dette gir uholdbare og uhåndterbare forskjeller i finansiering for barnehager som ellers er like, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
FINANSIERINGSFORSKJELLER: Det er nasjonale krav til drift av barnehagene, men lokal finansiering. Dette gir uholdbare og uhåndterbare forskjeller i finansiering for barnehager som ellers er like, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB scanpixVis mer

Bemanningsnorm i barnehager:

PBL ikke imot bemanningsnorm

Det vi har gjort er å advare mot konsekvensene av å innføre bemanningsnormen i dagens finansieringssystem. En nasjonal norm for bemanning må følges opp av en nasjonal norm for finansiering.

Meninger

PBL har advart på det sterkeste mot konsekvensene av en bemanningsnorm i barnehagene, men er ikke motstander av normen.

Etter at regjeringen før helgen la frem lovforslaget om nasjonal bemanningsnorm for barnehagene, publiserte Dagbladet.no en NTB-artikkel der det fastslås at «PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har motsatt seg innføringen av en bemanningsnorm».

Det er ikke riktig.

Det PBL har gjort er på det sterkeste å advare mot konsekvensene av å innføre bemanningsnormen i dagens finansieringssystem.

I dag varierer tilskuddene til en gjennomsnittlig privat barnehage med opptil fire millioner kroner per år i kommunene med høyest og lavest sats for tilskudd. I tillegg får private barnehager tilskudd basert på to år gamle kostnader i de kommunale barnehagene. Samtidig stilles det de samme kravene til kvalitet og innhold.

En medlemsundersøkelse vi gjorde i februar viser at 1 av 4 små barnehager ikke vil ha grunnlag for videre drift dersom nye normer innføres i dagens system for finansiering.

Det er nasjonale krav til drift av barnehagene, men lokal finansiering. Dette gir uholdbare og uhåndterbare forskjeller i finansiering for barnehager som ellers er like.

Derfor mener PBL at en nasjonal norm for bemanning i barnehagene må følges opp av en nasjonal norm for finansiering.