PC ingen trussel

PC I BARNEHAGEN: I Dagbladet 29. mai stiller professor Sigurdsson seg kritisk til økt bruk av PC i barnehagen. Argumentet om at PC-en er en trussel mot leken og skader barns helse kjenner vi igjen fra tidligere diskusjoner om annen teknologi der mediene ofte fremstilles som noe negativt og som en trussel mot det bestående.

Eksperten Sigurdsson er professor på NTNU med, men han er ingen ekspert på fagområdet IKT i barnehagen. Han stiller seg i rekken av meningsfeller som ikke har brydd seg med å finne ut hva bruk av IKT i norske barnehager kan innebære. Professorene Haug og Ulvund uttaler seg mer nyansert, men hva som skjer på det digitale området i norske barnehager vet de nok mindre om. Høgskolen i Vestfold skal på sin side ha ære av å være den første norske høgskolen som har satt pedagogisk bruk av IKT tydelig på kartet i førskolelærerutdanningen.

Selv har jeg arbeidet i ti år med å sette IKT i barnehagen på det pedagogiske og politiske kartet, og regner meg som ekspert på dette. Når rammeplan for barnehagen fremhever at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og kunnskap, er det de kreative og skapende mulighetene det settes fokus på, og som utdypes i temahefte om IKT i barnehagen.

Selvfølgelig skal norske barn oppleve naturen, klatre i trær og studere livet fjæra. De skal løpe og kjenne hjertet pumpe, og utforske klatreveggen. Barn skal prøve seg på mange kreative aktiviteter og lære å bruke mange verktøy, også de digitale. Med kameraet fanger barna opplevelsene i naturen og tar dem med til barnehagen. Fotoene hjelper barnet med å huske det de var med på og støtter barnet når det skal fortelle til de andre. Stolte barna lager sine egne sangbøker ved å tegne, skanne tegningene, synge inn sangene og får det hele med på en CD hjem. Barn dokumenterer sin hverdag og forteller historier ingen har hørt før. Ved hjelp av egne fortellinger, og figurer barna lager i papir eller leire, lærer de hva som skjer når de skaper en animasjonsfilm. Slik utvikler barn seg både sosialt, språklig, motorisk, kognitivt og emosjonelt

Det er nødvendig å reflektere over digitale prosesser, og her er vi ved kjernene i diskusjonen om IKT sin plass i barnehagen: at personalet MÅ har digital kompetanse til å veve sammen tradisjonelle og nye teknikker og arbeidsmåter.

Tiden overmoden i forhold til å se strategisk på utvikling av digital kompetanse i barnehagen også, ikke bare i skolen. Flere stortingsmeldinger har omtalt IKT i barnehagen, men uten å være opptatt av å utvikle digital kompetanse hos personalet slik at de er i stand til å utnytte det pedagogiske potensialet som IKT tilbyr.

Etter min mening gir arbeidet med digital kompetanse faglig og personlig utvikling og vekst. Involvering og medvirkning for barn og voksne er viktige elementer også i den digitale kvalitetsdimensjonen. Og det vil alltid være nødvendig å vurdere barnehagens praksis i lys av nye påvirkning og nye prioriteringer.