Pedagogens plattform

Før man utdanner flere pedagoger bør Høyre og Frp se litt på hva som har skjedd med de tusen pedagogene som har forsvunnet.

HØYRE OG FRPS FORELØPIGE LINJER: Er det dette barnehagesektoren trenger? spør artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
HØYRE OG FRPS FORELØPIGE LINJER: Er det dette barnehagesektoren trenger? spør artikkelforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer
Meninger

Mandag la Høyre og Frp frem sin nye politiske plattform. Den inneholdt åtte satsingsområder, og barnehagesektoren var ikke et av dem.

I den helhetlige utgaven av «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet» har de ofret FIRE setninger til barnehage.  De har i tillegg kommet opp med endel punkter for hvilke planer de har for barnehagesektoren.

Dette ønsker de å gjøre: (med en pedagogs kommentarer i parentes.)

* Løfte kvaliteten i barnehagen. (Vil det ikke være en ide å utarbeide de felles nasjonale indikatorene for kvalitet før man setter i gang med å løfte kvaliteten? Hva kvalitet i barnehagen er, har vi hatt mange runder på før, og det vil alltid være subjektivt. Hvem skal si noe om hva kvalitet i barnehage er? Burde det ikke være brukerne selv som får uttale seg om hva de legger i dette? Barn, foreldre og barnehageansatte MÅ tas med i utarbeidelsen av disse indikatorene hvis de skal ha noen verdi.)

* Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnehagefaglig kompetanse. (Er det slik at ansatte i barnehagen ikke har nok kompetanse? Å styrke etter- og videreutdanning fordrer at man allerede har noen med utdanning, og det vil i  dette tilfellet være førskolelærer/barnehagelærer det er snakk om. Alt annet vil dreie seg om å utdanne flere pedagoger, og det dekker dere jo med neste punkt. Eller vil dere bare heve kompetansen gjennom ulike kurs? Bestem dere.)

* Utdanne flere pedagoger. (Her burde dere kanskje se litt mer på hva som har skjedd med alle de tusen pedagogene som har forsvunnet fra barnehagen. Hvorfor forsvinner de? Blir de nye vi utdanner værende lenger i yrket?)

* Innføre uavhengig tilsyn med barnehagene (ja, enig! Å bedrive tilsyn med egen virksomhet er ingen god løsning.)

* Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen, samt likestille regnskapsforskriftene for offentlige og private barnehager. (Likebehandling av alle barnehager burde være en selvfølge, men dette er vanskelig med tanke på at de andre rammene rundt virksomheten ofte ikke er lik i offentlige og private barnehagen. Men kjør på, det er lov å prøve seg!)

* Gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpent tilgjengelig og utarbeide en felles nasjonal indikator for kvalitet. (Hva med å gjøre ALL informasjon tilgjengelig for foreldrene? Felles nasjonal indikator for kvalitet, se min kommentar til punkt 1. Jeg blir litt kvalm av å tenke på hvor mange møter og hvor mye penger som kommer til å slukes i arbeidet med  dette. Er det det vi trenger i barnehagesektoren?)

* Arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket. (Dette vil nok forenkle hverdagen til noen foreldre, og gjøre at de kan komme seg raskere tilbake på jobb. Det er bra. I barnehagen vil det føre til en mye lenger periode med barn på tilvenning, og mer ustabile barnegrupper. Når vi har tilvenning av barn er det andre ting i planene som må vike. To opptak holder.)

* Innføre en bemanningsnorm innen 2020. (Det svakeste punktet av alle i denne plattformen. Det tok to måneder å si opp avtalen om bemanningsnorm i min kommune, men vil ta sju år å innføre. Den går jeg ikke på! Og vi blir allikevel ikke noe bedre stilt enn tidligere, da dette bare er en norm. Vi trenger en LOV. Hvor mange voksne skal være sammen med hvor mange barn? Og NÅR er et barn 3 år?)

Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte. (Nok et svakt punkt i den politiske platformen. Disse tiltakene  er allerede nedfelt i forpliktende lovverk for barnehagesektoren, og er overflødig slik de fremstilles her.)

Gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg. (Mange kommuner er allerede godt i gang med barnehageutbyggingen, og jeg  forstår ikke helt hvor de vil med dette punktet. Er det private barnehageeiere og utbyggere de her frir til? Barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning har jo allerede mulighet til å etablere seg. Hvordan skal dette bli bedre, er det her snakk om penger? Jeg vil anta det.) 

Er det dette barnehagesektoren trenger?

Innlegget er opprinnelig publisert på Eivor Evenruds blogg

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.