Pedersen, Erling

Navn:

Erling Pedersen

Fødselsår:

1947 i Romsdalen

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Larvik

Bakgrunn:

Erling Pedersen er utdannet lærer i Oslo, og ble forfatter på heltid siden 1980. Siden debuten i 1972 har han utgitt i alt 14 prosatitler.