Pengemaskiner og tapsbomber

Norges to største og mest eksponerte mediemoguler har lagt fram sine resultater for fjoråret. Mens Kjell Aamot i Schibsted er «stinn av penger», som Dagens Næringsliv uttrykker det, sitter Alf Hildrum på «Tapsbomber i A-pressen», som Aftenposten uttrykker det.

De to sultne herrene er stadig på offensiven, men regnskapene viser at bare den ene har råd til det.

Å lese Schibsteds og A-pressens regnskap og kommentarene til dem gir deg en oversikt over det meste av den aktuelle mediesituasjonen i Norge. For øyeblikket bestemmer trykkmediene farten på de videre investeringene i de elektroniske mediene. Både Schibsteds og A-pressens strategi og operasjoner peker mot konsentrert innsats i multimediesektoren, og det er annonseselgerne og journalistene i avisene som må finansiere den.