Pengene må komme fra et sted

SPILL: Svar til tidligere spillavhengige Tor Amundsen, som i Dagbladet nylig kritiserte Røde Kors for holdningen til spillinntekter: Du og jeg er enige om at spilleavhengighet må bekjempes. Røde Kors har derfor støttet både den forrige og den nåværende regjeringen i arbeidet med å få kontroll over spill slik at vi unngår at det skapes avhengighet.Mitt inntrykk er at det er bred enighet i samfunnet vårt om at automatene ikke må skape spilleavhengige - om nødvendig må automatene fjernes helt. Det som opptar meg er at de menneskene som en rekke humanitære organisasjoner i dag hjelper med automatpenger ikke blir ofrene. Både lokale og nasjonale myndigheter må føle ansvar for deres situasjon når de humanitære organisasjonene ikke lenger har midler til dette arbeidet. Dette går jeg ut fra at du og jeg også er enige om.

RØDE KORSRøde Kors og de andre humanitære organisasjonene arbeider nå med å skaffe andre inntektskilder til det arbeidet vi gjør i Norge og i utlandet. Forutsigbare inntekter er nødvendig. Det er vi vel også enige om. Støtte fra enkeltmennesker er viktig i dag, men blir sannsynligvis viktigere framover. Du trenger ikke gi din støtte gjennom Røde Kors. Som du vet er det en lang rekke andre gode humanitære organisasjoner som gjør en innsats i Norge. Og det er nok nød for alle organisasjoners virksomhet.