Penger er alt de har

JENS STOLTENBERG OG HANS regjering fortsetter å gi svar på spørsmål som ingen stiller. Det anslås at den norske stat eier hele 55 prosent av vårt næringsliv, et tall ingen andre land i OECD kan måle seg med. Og det stopper ikke der. I fjor kunne vi lese at næringsminister Dag Terje Andersen ga 4,8 milliarder kroner for en mindretallspost i Aker Kværner. Mon tro om disse milliardene kunne ha kommet godt med for de 230.000 menneskene som i dag står i sykehuskø.

DET ER IMIDLERTID langt fra sikkert at en slik investering hadde hjulpet et eneste behandlingstrengende menneske. De rød-grønne roser stadig seg selv for sitt grensesprengende konsum av skattekroner, uten at de kan vise til nevneverdige resultater. Situasjonen i helsevesenet kunne kanskje ha vært en annen dersom regjeringen startet med å måle sin suksess i resultater, og ikke i størrelsen på budsjettene. Vi bruker snart bruker 60 prosent flere helsekroner enn vårt naboland Sverige, uten at vi har bedre helse. Snarere tvert imot, Norge er på syketoppen. Godt over en halv million årsverk gikk tapt i 2006 på grunn av sykdom og andre årsaker til nedsatt arbeidsevne – dette til tross for den økonomiske oppgangen. Det er god grunn til å stille spørsmål ved forvaltningen av våre skattekroner. Norge har verdens dyreste skattefinansierte helsevesen samtidig som 230.000 mennesker står i sykehuskø. Det er med andre ord ingen ressursmangel i Sykehus-Norge. Vi trenger effektiv organisasjon og fornuftig ledelse. Det eneste Regjeringen kan garantere i sin Soria Moria-erklæring er at de ikke skal legge ned et eneste sykehus, uansett hvilken kvalitet som tilbys pasientene.

REGJERINGEN LOVER også å holde private tilbydere unna helsevesenet. Det er vanskelig å se fornuften i dette. Mange av de 230.000 som i dag står i sykehuskø kan behandles umiddelbart dersom regjeringen viste vilje til det. Dersom fru Hansen blir syk og trenger behandling, bryr hun seg neppe om hvem som eier sykehusbygget eller hvem som betaler lønn til helsepersonalet: hun vil bare bli frisk! For fru Hansen vil det jo ikke koste verken mer eller mindre. Den eneste forskjellen er at hun kan behandles raskere. Og kanskje slipper hun å ligge i korridoren også.

Staten har i dag tilnærmet monopol i sykehussektoren: de regionale helseforetakenes innkjøp av private tjenester ligger rundt tre prosent. Helse- og omsorgsdepartementet kjøper sykehustjenester av seg selv. Det er intet reelt skille mellom bestiller og utfører, vi ser de samme personene sitte på begge sider av bordet. Og ikke bare er departementet kunde hos seg selv, det driver også tilsyn av sitt eget kjøp og salg.

IMPERIEBYGGERNE i regjeringen driver en type statskapitalisme som bare er egnet til å heve sykehusenes overforbruk, ikke kvaliteten på sykehustjenestene. I stedet for å la etterspørselen bestemme omfanget og nivået på helsetjenestene, blir dette bestemt av byråkrater og politikere sentralt. Jeg tror det vil være klokt å ha større tillit til dem som trenger sykehustjenestene og til helsepersonellet. Ved å åpne for at dagens sykehus kan driftes som private, selveiende stiftelser, og samtidig gi pasientene et reelt fritt sykehusvalg, kan vi få en omstilling nedenfra som baseres på de faktiske behov for sykehustjenester.

JENS STOLTENBERG og de rødgrønne må slutte å snakke så mye om penger. Det er tydelig for de fleste at heller ikke regjeringen kan kjøpe seg ut av enhver problemstilling. Kommunene har fått mer penger, uten at nivået i skolen har blitt høyere eller at svømmebassengene har blitt fylt. Sykehusene har, i tillegg til rekordhøye overføringer, et overforbruk på 19 mrd. samtidig som at 230.000 mennesker står i kø. Årsaken til denne pengegaloppen kan være nettopp den at regjeringen ikke har noen løsninger. Penger er alt de har.