HAR JEG RÅD? Det er fornuftig å starte med det man alltid bør spørre seg om når man går i butikken: Har jeg råd til dette? Illustrasjon: Flu Hartberg
HAR JEG RÅD? Det er fornuftig å starte med det man alltid bør spørre seg om når man går i butikken: Har jeg råd til dette? Illustrasjon: Flu HartbergVis mer

Penger som flyr

For alle som er opptatt av teknologi er F 35 et vidunder. For de som er opptatt av penger er det et mareritt.

Meninger

Da Jens Stoltenberg fortalte at F 35 ble fremtidens kampfly, kunne han ha nøyd seg med å slå fast at dette var det klart beste flyet. Han kunne ha sagt at bare det beste er godt nok for forsvaret av Norge, at kvalitet koster. Men landets daværende statsminister nøyde seg ikke med å si at regjeringen valgte best, han insisterte også på at de hadde valgt det billigste. Best og billigst, altså. Et teknologisk vidunder av et multirollekampfly til en nesten billig penge.

Mye kunne vært enklere for ryktet til F 35 om det, fra starten av, var klart at de nye flyene ville være økonomisk krevende, på grensen til det umulige uten en kraftig økning i budsjettene. I stedet valgte regjeringen en begrunnelse som i beste fall ble oppfattet som oppfinnsom bokføring. I dag må man inn i dypet av kampfly-nerderiet, for å finne de som entusiastisk holder fast ved at flyet er verdt hver eneste million den norske staten skal betale. Særlig når man ser hvilke konsekvenser flykjøpet vil få for resten av Forsvaret.

Til en viss grad er det urettferdig å gjøre F 35 til den viktigste aktøren i diskusjonen om Forsvaret. Om vi, for fokusets skyld, ser bort fra mange interessante diskusjoner rundt kampflyet - det være seg om teknologien holder det den lovte, om ikke stealth-egenskapene allerede er utdatert og datateknologien er for sårbar. Om dette er et altfor avansert fly i forhold til norske behov, hvor langt billigere jagerfly egner seg bedre for suverenitetshevdelse enn et bombefly. Eller diskusjonen om den endrede sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen: beslutningen om å bestille 52 kampfly kom i en tid hvor Natos doktrine var «Out of Area», vi skulle sikre freden hjemme ved å krige ute. I dag legger Nato vekt på at hvert land må være i stand til å forsvare seg selv. I tillegg kunne man, den gang i 2008, fortsatt tro at norsk økonomi ville vokse inn i himmelen. I dag stuper oljeprisen. Alt dette er relevante diskusjoner. For enkelhets skyld er det likevel fornuftig å starte med det man alltid bør spørre seg om når man går i butikken: Har jeg råd til dette?

Det korte svaret på spørsmålet er «nei». Hvis vi skal holde oss med et forsvar til sjøs, på land og samtidig kjøpe og drifte 52 kampfly, så finnes det ikke penger. De lange svarene er det mange av. Fellesnevneren, dersom vi kjøper samtlige fly og vil opprettholde en hær og et sjøforsvar, er at forsvaret trenger to hundre milliarder kroner ekstra de neste tjue årene. I sin anbefaling til det han kaller «et nøkternt forsvar», ber forsvarssjefen om 180 milliarder kroner over 20 år. Selv det kan fort bli for lite til å stabilisere kjøpekraften, hente inn etterslepet og, ikke minst, møte de økende driftskostnadene som følger med nye investeringer.

I FFI-rapporten «Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi» skriver Steinar Gulichsen om fire prinsipper som må oppfylles for at forsvaret skal være i stand til å utføre oppgavene sine. Et av prinsippene er behovet for tettere kobling mellom investering og drift. Altså en tydeligere forståelse av at utgiftene fortsetter å løpe selv om varen er i hus. Alle som har kjøpt bil skjønner logikken: Det koster penger å kjøre, reparere og vedlikeholde. For ikke å snakke om å parkere. Av en eller annen grunn virker det ikke som om forståelsen er like god når det kommer til nye, langt mer kostbare og avanserte investeringer i Forsvaret. For ti år siden kjøpte vi fem fregatter til 21 milliarder kroner, men det mangler fortsatt penger til å drifte dem. I dag ønsker forsvarsdepartementet å kjøpe kampfly til 69,7 milliarder kroner. I Gulichsens rapport er tallet for anskaffelse 89,9 milliarder. Hvis vi legger til grunn at begge parter har regnet riktig, ut fra en dollarkurs på 6,47, blir Gulichsens tall tjue milliarder høyere fordi han regner inn elementer som våpen og utvikling av flyet i en tjueårsperiode.

Viljen til å underspille kommende kostnader er en av flere faktorer som har ført det norske forsvaret ut i dagens kritiske økonomiske situasjon. I så måte er kampen for kampflyene et godt eksempel på hvordan regnskap kan brukes like godt til å tilsløre som å avdekke: Byggingen av kampflybasen på Ørland, attpåtil i hangarer i stedet for bombesikre sheltere, har allerede overskredet budsjettene med 3-4 milliarder og vil ende nærmere 10 milliarder kroner. Dollarkursen gjør at prisen på kampflyene, i øyeblikket, er langt høyere enn den regjeringen opererer med på sine hjemmesider. Erfaringen tilsier også at avansert teknologi, og F 35 er det mest avanserte som er laget til nå, krever og koster langt mer i oppgradering enn man har vært i stand til å forutse.

Åtte år etter at Stoltenberg forsikret om at F 35 var billigst, fortsetter dagens regjering å fremstille dette som rimelig. På Dagsnytt 18 avviste statssekretær Øystein Bø at driftskostnadene ved flyet vil bli et problem: Mens F 16 tar fire prosent av forsvarsbudsjettet vil F 35, hevder han, bare ta fem prosent. Det sier han, vel vitende om at det er veldig mye han ikke vet om fremtiden. Dollarkurs, pris på drivstoff, teknologiske oppgraderinger, endelig pris på våpensystem, antall timer i lufta og pris per flytime, for å nevne noen usikre faktorer.

Spørsmålet er hvem han tror han lurer. Hvem sine interesser mener han å tjene ved å bagatellisere en investering som foreløpig er beregnet til 261, 3 milliarder kroner i levetidskostnader, og konsekvensene dette vil få for forsvaret av Norge. Det er neppe i Forsvarets interesse å underdrive fremtidige kostnader. Enn si den norske befolkningens. En grunnleggende forutsetning for at Forsvaret skal få en bærekraftig økonomi er å erkjenne at prisen er høy, betydelig høyere enn det har vært politisk vilje til. Alternativet er å satse på at det kommer til å være fred og fordragelighet i Norge til evig tid. Det blir definitivt billigst. Men neppe best.

Les også:

Vil avbestille jagerfly for å vise muskler mot Putin.

Kjøper F 35 til 260 milliarder:  Tviler på om superflyene vil kunne forsvare Norge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.