Pengerot i Helskog-film

Produsenten av Gerhard Helskogs film «Bak din rygg» må betale tilbake statsstøtte på grunn av rot i regnskapene.

- Det var alvorlige mangler, men nå har vi ryddet opp, sier direktør Elin Erichsen i AV-fondet.

Gerhard Helskog åpnet lommeboka når det var nødvendig, da han laget dokumentarfilmen «Bak din rygg» i 1995. Kilder og medarbeidere ble pleid med mat og drikke, og drosjer var ofte raskere enn trikk og buss.

Helskog var vant med rause budsjetter fra sin tid som journalist i Dagbladet og TV2, men «Bak din rygg» ble laget for statlig filmstøtte. Da er det ikke rausheten som rår.

Kinoflopp

«Bak din rygg» ble regissert av Helskog og Aslaug Holm. Den handlet om spionasje og overvåking i Norge og ble laget både som TV-serie for TV2 og kinoforestilling. Kinoversjonen ble tatt av plakaten etter rekordlave 458 solgte billetter.

Den var ikke laget som en kinofilm, ble det sagt etterpå. Nå viser det seg at den heller ikke ble laget i tråd med reglene for hvordan en kinofilm, og alle slike er statsstøttede i Norge, skal lages. Norsk Filminstitutts revisor har gjennomgått regnskapet og funnet flere feil:

  • Vesentlige avvik mellom kalkyle og regnskap er ikke forklart.
  • Balanseregnskapet er dårlig dokumentert.
  • Medlemmer av filmstaben manglet kontrakter.
  • Flere bilag er mangelfullt attestert og anvist.
  • Restaurantregninger og drosjekvitteringer er dårlig spesifisert.

To kulturer

Petter Wallace, som var direktør for Rubicon TV i 1995 og filmens produsent, sier han er overrasket over revisorens anmerkninger. Han tror de kan forklares slik:

- Det var et spesielt prosjekt. Mye foregikk i hemmelighet. Flere av dem som deltok i filmen måtte ha kildebeskyttelse. «Bak din rygg» var en journalistisk produksjon og kan ikke sammenliknes med en spillefilm.

- Men regnskapet skulle føres på samme måte som for en spillefilm?

- Vi fulgte vår vanlige regnskapsskikk, men vi snakker kanskje om to forskjellige kulturer her.

- Så Helskog kunne bestemme hvem som fikk statsstøttet middag og hvor?

- Han hadde stor myndighet og skulle ikke ringe til meg hver gang han måtte bruke penger.

Betaler tilbake

Etter flere gjennomganger har AV-fondet nektet å godta mange av utgiftene på filmregnskapet. Da Rubicon TV søkte om støtte, var budsjettet for filmen 5,4 millioner kroner. Det godkjente regnskapet er på 4,9 millioner.

Produksjonsselskapet har nå sagt seg villig til å returnere 124 000 kroner av statsstøtten. Samtidig aksepterer Rubicon TV at AV-fondet holder tilbake 250 000 kroner av den opprinnelige støtten på 4 756 000 kroner. Til sammen er selskapet fratatt 374000 støtte-kroner.

  • Helskog er på ferie og ikke tilgjengelig for kommentar.
ROT: Gerhard Helskog laget TV-serien og kinofilmen "Bak din rygg" sammen med Aslaug Holm. De var flinkere til å lage film enn å føre regnskaper.