NY JOBB:  Tidligere leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, er blitt leder i Pensjonistforbundet.
Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet
NY JOBB: Tidligere leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, er blitt leder i Pensjonistforbundet. Foto: Jørn H. Moen / DagbladetVis mer

Pensjonistenes hærfører

Det vil være dumt å anse Jan Davidsens nye verv som en retrettstilling.

Kommentar

To års dvale var nok for bergenseren som har utøvd makt på toppnivå i over 20 år. Jan Davidsen (65) lot seg velge til leder av Pensjonistforbundet i juni. Det er ikke like stort og mektig som det største LO-forbundet Davidsen ledet fram til 2013, Fagforbundet. Men Pensjonistforbundet har 210.000 medlemmer og potensial til å bli brysomt for enhver regjering og for enhver arbeidsminister. Det bør dessuten ikke ha noen problemer med rekrutteringen. Antall pensjonister stiger nå med en slik fart at forvalterne av Statens pensjonsfond utland skjelver av beregningsangst. Regjeringer av flere slag har bygget diker mot eldrebølgen i minst femten år. Vi har lest i langtidsprogrammer og i perspektivmeldinger om den økende byrden som legges på en krympende andel yrkesaktive som skal finansiere 68-ernes alderdom. Eldrebølgen nevnes som like truende som innvandringsbølgen og uførebølgen. Mens det i 1970 var fem yrkesaktive bak hver pensjonist, vil det i 2060 være 2,5, ifølge perspektivmeldingen fra 2013.

Nå er det altså Davidsen som skal sette litt mot i de grånende pantere. Davidsen er karakterisert som et politisk rovdyr, med tilhold i det politiske buskas, nærmest utilgjengelig for pressen, som en som utøver sin makt i det stille. Han var aldri noen wonderboy i pressen eller i arbeiderbevegelsen og har alltid tilhørt sosialdemokratiets venstrefløy. Han har bygget sin makt på tillit i egne rekker og på strategiske allianser. Davidsens forbund var avgjørende da LO sa nei til norsk EU-medlemskap i 1994, da Gerd-Liv Valla ble nestleder i LO i 1997 og leder i 2001. Han sørget for at Gerd Kristiansen gikk til topps som LO-leder i 2013 og vant kampen mot den antatte favoritten Tor-Arne Solbakken. Her i Dagbladet kalte vi ham «The Queenmaker» slik han manøvrerte med Fagforbundets mange delegater på LO-kongressen og fikk sine kvinnelige kandidater på plass.

Det er en rød tråd i Davidsens engasjement. Kjernesympatien hans ligger hos det typiske medlem av Fagforbundet, en beskjedent lønnet kvinne, ikke sjelden i deltidsstilling, som styrer sikkert mot en like beskjeden minstepensjon. Han har også jobbet mye med pensjon mens han var fagforeningsleder og sentralstyremedlem i Ap. Han var en viktig bakspiller da LO arbeidet med pensjonsreformen, og er slik sett delaktig i utformingen av den. Han kan ikke godt erklære krig mot en reform han var engasjert i å få på plass.

Men ingen så vel for seg at pensjonistene skulle tape kjøpekraft, da den såkalte «indekseringen» av pensjonene ble vedtatt. Den går som kjent ut på at pensjonene får en definert lavere vekst enn lønnsveksten. Men i år er prisstigningen og lønnsutviklingen anslått som nesten lik. Dermed vil indekseringen av pensjonene føre til et reelt tap i kjøpekraft for pensjonistene. Det fikk arbeidsminister Robert Eriksson til selv å protestere for all verden, men likevel bli med på ferden.

Den demografiske utvikling har bidratt til å styrke Davidsens makt. Kvinnene er og har vært i stort flertall i forbundet han har ledet. Medlemstallet har økt i takt med kvinners inntog i arbeidslivet. Jo høyere yrkesdeltakelse blant kvinner, jo flere jobber i omsorgssektoren. Jo eldre befolkning, det samme. Nå vil demografien sørge for at pensjonistene øker i antall og trolig også i Davidsens nye forbund.

Davidsen er valgt som leder av Pensjonistforbundet fram til 2018. I den perioden skal regjeringen og arbeidslivets parter evaluere pensjonsreformen. Da AFP-ordningen ble endret i 2008 etter et grundig forarbeid mellom arbeidslivets parter og regjeringen Stoltenberg, var det en forutsetning av ordningene skulle evalueres i 2017.

Toneangivende samfunnsøkonomer og regjeringen vil neppe gi slipp på nedslipingen av pensjonisters inntektsutvikling. Spørsmålet er imidlertid hva Davidsen og hans nye medlemsmasse kan true med, eventuelt få til som lobbyister.

Vi må anta at han fortsatt har innflytelse på tillitsvalgte i Fagforbundet og i LO. Som mangeårig sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet vil han vite hvilke knapper han der skal trykke på. Davidsen var aldri inne i Stoltenberg-kretsens varme. Likevel hadde han betydelig politisk gjennomslag.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.