Pensumkuppet

Forleggerne og forfattere kan gni seg i hendene.

STUDENTER: Ved å innføre tvungent kjøp av pensum innfører Kopinor skolepenger i høyere utdanning, mener Magnus Nystrand.

Illustrasjonsfoto: Tomm W. Christiansen
STUDENTER: Ved å innføre tvungent kjøp av pensum innfører Kopinor skolepenger i høyere utdanning, mener Magnus Nystrand. Illustrasjonsfoto: Tomm W. ChristiansenVis mer

STUDENTØKONOMI: De fleste studenter kjenner kompendieblekka. Her samles en rekke pensumartikler med mer eller mindre relevans for faget i en stygg innbinding. I dag går oslostudentene til Akademika for å kjøpe kompendier. Sammenslutningen av forleggere, forfattere og andre rettighetshavere bak artiklene - Kopinor - vil ha slutt på papiret. I stedet skal digitalt pensum selges direkte til universiteter og høgskoler fra Kopinor. Altså, når studenter melder seg til et fag skal de få automatisk tilgang til pensum. Forslaget høres bra ut, men er tvert om fryktinngytende dårlig.

Mange studenter finner hele eller deler av pensum gratis gjennom forskningsjournaler, venners bøker og på biblioteket. Denne muligheten forsvinner. Kompendiene blir ikke et gratistilbud selv om de blir digitale. I det nye systemet skal institusjonene betale etter hvor mange studenter som melder seg på kurset. Alt tyder på at regningen sendes videre til studentene. Også viseadministrerende direktør i Kopinor, Hans-Petter Fuglerud, innrømmer i studentavisen Universitas at «studentene antakeligvis vil bli nødt til å betale». Ved å innføre tvungent kjøp av pensum innfører samtidig Kopinor skolepenger i høyere utdanning.

Kopinor forstår heller ikke egenarten ved studier- og forskning. Å øve studentene i kritisk tenkning er et mål i høyere utdanning. Også tekstene vi leser må være gjenstand for kritikk, og læringsmålene kan og bør nås like mye utenfor som innenfor rammene av pensum. Forskjellen mellom den obligatoriske norskboka i barneskolen til kritisk bruk av kilder i høyere utdanning er stor. Kopinor vil nå oppheve skillet.

For hvem vinner på innføring av dette systemet? Forleggerne og forfattere kan gni seg i hendene i visshet om at hele pensum selges til alle studenter. Selv om Kopinor forsikrer at det digitale stoffet blir langt billigere, kan Kopinor i det foreslåtte systemet sette prisen etter eget forgodtbefinnende. Bokhandelen Akademika, derimot, er eid og styrt av studentene selv. Gjennom studentbokhandelen kan vi sikre at kjøp av pensum er et tilbud, ikke tvang. I dag er det velferds- og ikke profitthensyn som styrer salget av kompendier. På toppen av dette går Akademikas overskudd tilbake til studentenes samskipnad og bidrar til et rimeligere kantine- og idrettstilbud.

Forslaget er en del av en bredere utvikling mot digitalisering av åndsverksmateriale. I alle tilfeller bør digitalisering gjøre pensum billigere, men det trenger ikke bety skolepenger og tvang i regi av Kopinor. Amazon selger i dag e-bøker med kopisperre uten større problemer. Hvorfor kan ikke Kopinor legge til rette for at Akademika og andre studentbokhandlere gjør det samme?