Per Sandberg uten klær

KLIMA: Mens hele verden omsider er i ferd med å våkne opp til realitetene i global oppvarming, har vi i Norge politikere som fremdeles bagatelliserer menneskenes ansvar for det som skjer. Argumentet de bruker, er en bevisst fordreining av fakta, og stammer fra godt betalte lobbyister for amerikanske oljeselskaper. Den 9/11 presterte FrPs Per Sandberg i debatt med Helen Bjørnøy i debattprogrammet Tabloid på TV2 nok en gang å insinuere at menneskeheten kun har bagatellmessig ansvar for klimaendringene, fordi menneskeskapte utslipp av CO2 bare utgjør 5% av jordens totalutslipp. Tallet fem prosent kan nok være omtrent riktig (mens FrP i sitt partiprogram faktisk påstår at tallet er 3%), men argumentet er likevel riv, ruskende galt, og dermed farlig.

ARGUMENTET Sandberg og FrP setter frem, er del av en villedningsstrategi som i sin tid ble støttet opp av amerikanske oljeselskaper, først og fremst ExxonMobil, og deres lobbyapparat. I 1998 utarbeidet ExxonMobil en plan for å spre usikkerhet om global oppvarming i media og befolkningen. Gjennom svært rause forskningsmidler til utvalgte fagmiljøer ønsket de å rekruttere og utvikle kritiske forskere som hittil ikke hadde deltatt i debatten. Videre ble det i årene som fulgte brukt enorme ressurser på PR-tiltak for å spre villedning og fordreide fakta til media. Til tross for at nesten ingen av klimafornekternes arbeider har blitt akseptert for trykking i seriøse fagfelle-vurderte tidsskrifter, lyktes PR-kampanjen lenge i å skape et inntrykk av at hele klimadebatten var innhyllet i tvil.

SÅ VIDT VI VET er det ingen store norske selskaper som forsøker seg på å spre den slags dumheter i den offentlige debatten. Likevel har vi altså i Norge et stort politisk parti som fortsetter å fremføre denne typen argumenter - og det antakelig helt uten selv å være kjøpt og betalt. Det er ganske utrolig.

SANNHETEN om de 5% menneskeskapte CO2-utslippene er som følger: Gjennom tusener på tusener av år har det hersket en hårfin balanse i jordens klimasystem, der jorden til en hver tid har sluppet fra seg omtrent like mye CO2 som den har tatt opp igjen fra luften, i et evig kretsløp. Dermed har klimaet vært stort sett stabilt, unntatt under helt spesielle ytre påvirkninger - som serier av enorme vulkanutbrudd, meteoranslag, etc. Det som skjer nå, er at menneskelig aktivitet kan være i ferd med å ødelegge den sårbare balansen i karbonkretsløpet på jorden. Det skjer ved at vi øker jordens utslipp av CO2 (og i denne sammenheng er 5% mye, ikke lite), samtidig som vi gjennom avskoging, utpining av livet i havet, osv, også begrenser jordens evne til å ta opp igjen CO2 fra luften! Faren med dette er at hele prosessen kan bli drevet ut av balanse, slik at global oppvarming ikke handler om en ny stabil temperatur litt høyere enn dagens, men om selvforsterkende virkninger som kan gi radikale og uforutsigbare forandringer i klima, havstrømmer, artsmangfold og menneskers livsvilkår på jorden.

AT MENNESKENE står for 5% av utslippene betyr altså ikke at vi står for 5% av temperaturøkningen. Langt der i fra! FNs klimapanel slo i 2001 tvert i mot fast at mesteparten av temperaturøkningen de siste 50 år skyldtes menneskelig aktivitet. Dette ønsker ikke Per Sandberg å forstå. Eller, alternativt, han ønsker ikke å innrømme at han forstår det. For hvis han innrømmet det, ville FrP stå igjen som keiseren uten klær. Derfor kan vi også lese i FrPs partiprogram at «Fremskrittspartiet mener det fortsatt er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenhenger vedrørende en eventuell global oppvarming», og at «FNs klimapanel er blitt beskyldt for å være ledet av byråkrater og politikere der ønskene om økte bevilgninger går på bekostning av vitenskapelige fakta.» Det er klart at det fremdeles er usikkerhet knyttet til de detaljerte sammenhengene i klimasystemet, og til de konkrete konsekvensene av klimaendringer. Men dette kan aldri bli en unnskyldning for å sette fremtidige generasjoners frihet på spill. Særinteresser som vil tape på at vi tar de nødvendige grep, må ikke få anledning til å styre den offentlige debatten.

SKAL ET ÅPENT og liberalt samfunn kunne løse sine fellesskaps-problemer, må dermed politikere som Per Sandberg og hans FrP-kolleger avkles sine betalte løgner.