Perfid angrep på dommer

DAGBLADET HAR 16. juni et ensides debattinnlegg skrevet av Astrid Dypvik og Jenny Bjerlestam. Innlegget inneholder et perfid angrep på en dommer ved Trondheim tingrett, som får høre at han er en fare for rettssikkerheten og at han tar parti for halliker. Oppslaget er ledsaget av et stort bilde av dommeren. Det er selvsagt bra og viktig at dommer diskuteres. Men denne formen for personangrep er en tåpelig avsporing av en viktig debatt, og jeg er uforstående til at Dypvik og Bjerlestam velger å gi et slikt innlegg den personfikserte formen det har fått. Ei heller forstår jeg at avisa aksepterer dette, og velger en slik bildebruk. Det er nødvendig med et par oppklaringer.

I innlegget heter det at dommeren nylig fikk medieoppmerksomhet fordi han ga en pedofil «lågare straff fordi barna han forgreip seg på var så unge». Dette er på alle vis rent tøv. Dommen inneholder ikke ett eneste ord om at barnas alder har hatt innvirkning på utmålingen av straffen. Tvert imot er overgrepene i dommen beskrevet som «sterkt graverende», og straffen ble utmålt ca i samsvar med aktors påstand. Retten fant imidlertid ikke at det var grunnlag for å tilkjenne oppreisningserstatning. Denne delen av dommen ble påanket, og rettens syn på erstatningsspørsmålet er for lengst stadfestet av en enstemmig lagmannsrett. Angrepet i innlegget blir da helt uforståelig, og tilsvarende gjelder utsagnet om at denne dommen «kan få følgjer for enda fleire». Den hallikdommen som er hovedtema i innlegget er det ikke mulig for meg å gå nærmere inn på, siden saken nå skal til behandling i lagmannsretten. Men det er nødvendig med noen faktiske opplysninger.

De tre tiltalte i denne saken ble alle i tingretten faktisk dømt for hallikvirksomhet som ledd i organisert kriminalitet. Straffene var i sum fengsel i tre år og sju måneder. I tillegg ble de idømt inndragning av kr 440 000. Det er i skjerpende retning blant annet lagt vekt på at virksomheten har hatt et betydelig omfang, at det dreier seg om kriminell virksomhet over landegrensene, og at saken til dels gjaldt unge kvinner. Retten fant imidlertid at bestemmelsen om menneskehandel ikke fikk anvendelse i saken. Om det er rett eller ikke er det åpenbart flere meninger om, og her får man avvente ankedomstolenes vurdering. vigfoto Tor Langbach - viss det fins