«Personalsaken» ved UiO

FLERE HAR DE siste dagene kommentert og reagert på at jeg har avvist å kommentere Jon-Roar Bjørkvolds oppsigelse ved Universitetet i Oslo under henvisning til at det er en «personalsak». For at denne historien ikke skal fortsette å leve sitt eget liv: Jeg har aldri omtalt den som en personalsak. At det uttrykket muligens er blitt brukt, skyldes dårlig kommunikasjon mellom departementet og NRK, der mine medarbeidere fikk inntrykk av at dette utelukkende gjaldt en ansatts forhold til sitt institutt. Jeg beklager at det oppsto en slik misforståelse, men slikt skjer av og til i en hektisk hverdag. Dette har jeg også informert Bjørkvold om direkte. Selv vil jeg selvsagt aldri vike tilbake for å diskutere Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Jeg har da også møtt Bjørkvold til debatt og gjør det gjerne igjen!