BLE FELT: Bergens Tidende ble tirsdag felt i PFU for å ikke ha opplyst bedre om at deres kommentator Mathias Fischer har stortingsverv for Venstre. Illustrasjonsbilde. Foto: NTB Scanpix
BLE FELT: Bergens Tidende ble tirsdag felt i PFU for å ikke ha opplyst bedre om at deres kommentator Mathias Fischer har stortingsverv for Venstre. Illustrasjonsbilde. Foto: NTB ScanpixVis mer

PFU: Bergens Tidende ble felt for å ikke opplyse bedre om at kommentator er Venstre-vara

Utvalget mener at én artikkel om at Mathias Fischer er andre vara for Venstre på Stortinget, ikke er nok.

(Dagbladet): Inforådgiver Jarle Aabø klaget i januar inn Bergens Tidende inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), fordi han mener det er en uheldig dobbeltrolle at avisas kommentator Mathias Fischer, er andre vara for Venstre på Stortinget.

Tirsdag behandlet utvalget klagen mot Bergens Tidende. Bergens Tidende ble felt for å ikke ha opplyst bedre om at Fischer har stortingsverv for Venstre.

I klagen mener Jarle Aabø at avisa har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, om at redaktøren skal være uavhengig, punkt 2.2, om å unngå dobbeltroller, og punkt 2.3, om å være åpen om bakenforliggende forhold.

BT-kommentator: Mathias Fischer. Foto: Paul Sigve Amundsen
BT-kommentator: Mathias Fischer. Foto: Paul Sigve Amundsen Vis mer

BT får kritikk for punkt 2.3, men ikke for de to andre nevnte punktene.

Utvalget var uenig da de diskuterte saken, der enkelte i utvalget mente at kritikken var for streng. Men bak en samlet vurdering konkluderte utvalget med at én artikkel som opplyste om at Fischer har stortingsverv, ikke er nok.

Utvalget står fast at avisa bør opplyse i kommentarene hans at han har stortingsverv.

- Jeg faller ned på kritikk jeg også, selv om det er en vanskelig sak og en sak i gråsonen. Men det er et formelt verv. Man kan bli part i sakskompleksene man skriver om, og dermed så tenker jeg at åpenhet om bakenforliggende forhold vil løse alt for BT, sa Anne Weider Aasen, fungerende leder i PFU.

Mathias Fischer ble innvalgt for Hordaland Venstre høsten 2013.

- Svekker troverdigheten
Jarle Aabø skrev i klagen at selv om redaksjonen og journalistene føler de har integritet, er det hensynet til publikum som er avgjørende.

- Ved at BT har ansatt en redaksjonell medarbeider som også er vararepresentant på Stortinget, og dermed per definisjon en politiker, svekkes redaksjonens etterlatte inntrykk om å være uavhengig, ha integritet og høyest mulig troverdighet, skriver klageren.

Selv om Fischer ikke får lov til å skrive om norsk politikk, mener Jarle Aabø at åpenheten om Fischers stortingsverv, og reglene som BT har laget for ham, ikke hjelper.

- Å hevde at journalister kan ha utenomredaksjonelle bindinger bare man ikke rapporterer fra det samme feltet, betyr at man individualiserer journalistikken for å ta vare på sine egne interesser, heter det i klagen.

Mener det er BTs avgjørelse

I tilsvarsrunden skrev redaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, at det er nytt for avisa at selve ansettelsen er brudd på god presseskikk.

- Hvem som er best skikket til å løse det journalistiske oppdraget i Bergens Tidende, er redaktørens frie og uavhengige avgjørelse, ikke en oppgave som PFU kan eller bør ta på seg, skriver Hjertenes

I klagen opplyser også Hjertenes at det har vært en vurdering fra sak til sak hva Mathias Fischer kan og bø skrive.

Da Fisher ble ansatt som vikar i debattavdelingen, skrev de en artikkel om at han skal redigere leserinnlegg, men at han fortsatt vil være andre vararepresentant i Stortinget.

- Ikke nøytrale observatører

Avisa opplyser også at kommentatoren ikke har møtt på Stortinget som vara og har heller aldri fått tilsendt sakspapirer. Ifølge BT er det heller ikke jurdisk mulig for ham å si fra seg stortingsvervet.

Fischer er ikke medlem av Venstre, selv om han er stortingsvara.

BT mener at det er ingen interessekonflikt mellom Fischers arbeid og et sovende verv som andre vara og ikke-medlem av partiet.

- For Bergens Tidende er ikke dette en ulempe eller et uttrykk for noen interessekonflikt, habilitetskonflikt eller på andre måter brudd med pressens etiske regler knyttet til integritet eller troverdighet (2.1 og 2.2). Kommentatorene i Bergens Tidende er ikke nøytrale observatører. De oppfordres tver imot til å fremme synspunkter, gjerne også med engasjement. Det er deres mandat, og deres bidrag til at Bergens Tidende oppfyller sin samfunnsrolle, skriver BT i klagen.

Sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, skriver i en mail til Dagbladet at de er tilfreds med at PFU deler BTs vurdering om det i denne saken ikke er noen interessekonflikt, habilitetskonflikt eller på andre måter brudd på pressensetiske regler knyttet til integritet og troverdighet (2.1 og 2.2).

- Til etterretning

- Vi tar til etterretning at PFU mener at BT burde vært enda mer åpne om Fischers verv som andre vara til Stortinget. Vi har opplyst leseren om dette i to artikler og aldri lagt skjul på noe, og som kjent foreligger det ingen interessekonflikter eller habilitetskonflikter. Men vi vil nå se på hvordan vi kan gjøre dette enda tydeligere, det er selvsagt ingen problem for oss, skriver Hjertenes og fortsetter:

- Samtidig er jeg noe forundret over denne kritikken. Merking av Fischers kommentarer var oppe i utvalget i 2015, og PFU uttalte da at BT ikke var pliktig å nevne vervet i tilknytning til kommentaren som da var til behandling. Det er ikke helt lett å forholde seg til PFU hvis utvalget ikke er konsekvent. Men her vil jeg først lese uttalelsen før jeg sier noe mer om det, skriver Øyulf Hjertnes, sjefredaktør i Bergens Tidende.

Jarle Aabø skriver i en mail til Dagbladet i etterkant av PFU-møtet, at han mener det er fritt fram for dobbeltroller i norsk presse.

- Denne saken bekrefter at for PFU er det fritt fram å ha dobbeltroller i norsk presse, bare man merker stoffet. For mange lesere er en artikkel eller en kommentar skrevet av journalister med dobbeltroller svært lite verdt, og det er noe underlig at pressen ønsker å ha en lavere troverdighet enn nødvendig, sier PR og kriserådgiver Jarle Aabø.

Bok-diskusjon

Mathias Fischers bakgrunn var også tema i februar, da innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fant ut at BT-kommentatoren, som skriver den uatoriserte boka «Sannheten om Sylvi», er varastortingsrepresentant for Venstre.

I et brev, forfattet av hennes politiske rådgiver Espen Teigen, sendt til administrerende direktør i forlaget Gydendal, Arne Magnus, står det at de ble forundret da det ble kjent at skribenten er vararepresentant. Dette opplyste ikke Fischer da han ba om et møte med Teigen.

- Jeg har jobbet i Bergens Tidende i fire år, like lenge som jeg var i Venstre. Jeg har ikke opplevd det som et problem hittil. Vi har vært varsom med hvilke typer temaer jeg kommenterer, og jeg har opplyst om min bakgrunnen fra Venstre når det har vært naturlig, sa Mathias Fischer til Dagbladet i februar.