MIN MOTE: Pressens faglige utvalg konkluderte med at VG / MinMote har brutt god presseskikk gjennom artiklene med lenker til nettstedet Sobazaar. Skjermdump: VG.no
MIN MOTE: Pressens faglige utvalg konkluderte med at VG / MinMote har brutt god presseskikk gjennom artiklene med lenker til nettstedet Sobazaar. Skjermdump: VG.noVis mer

PFU: Min Motes lenker bryter god presseskikk

Tvilte seg fram.

(Dagbladet): I dagens møte i pressens faglige utvalg (PFU) var det en rekke klager som skulle behandles. Deriblant Dagbladet-journalist Harald Klungtveits klage på VG/MinMote.no.

Etter en krass innstilling fra sekretariatet, endte det med en noe mildere fellelse etter en lengre disukusjon på punktene Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.6 og 2.7.

Oppfordret til grep Det begynte i fjor høst med at Klungtveit, som er leder i Dagbladets redaksjonsklubb, og hans kollega i VG, Dennis Ravndal, uttrykte bekymring for de stadig mer uklare grensene mellom reklame og journalistikk.

Generalsekretær i PFU, Kjersti Løken Stavrum, fuglte så opp med å oppfordre de to til å ta grep mot tekstreklame, noe Klungtveit så gjorde ved å sende inn en klage.

Ravndal er, naturlig nok, ikke med som klager.

Sobazaar Stridstemaet var altså en rekke saker publisert av VG og MinMote.no i november og desember 2014. Disse artiklene hadde redaksjonelle omtaler av en rekke produkter, samt reklamekoblinger meget lett tilgjengelig.

Samtidig gikk disse lenkene til selskapet Sobazaar, et Schibsted-eid selskap. Ved et eventuelt salg som kom som følge av trafikk fra VG, ville publikasjonen få penger tilbake.

I en omfattende tilsvarsrunde avviste VG klagen på alle punkter.

VG-sjef Torry Pedersen anbefalte utvalget å bruke tid på å sette seg inn i hvordan moderne nettjournalistikk også innebærer publiseringer som den innklagede.

Innstilling PFUs sekretariat innstilte likevel med at VG hadde brutt god presseskikk i henhold til klagen.

Utvalget mente at skillet mellom redaksjonelt og kommersielt stoff ikke var like klart som det skal være i henhold til VVP punkt 2.6.

De viser også til punkt 2.7 og at dette også skal gjelde lenker, og stilte spørsmål ved VGs troverdig i og med at de indirekte får betalt, jamfør VVP 2.2.

- Det viktige er hvordan det framstår utad. At det redaksjonelle springer ut av en selvstendig og uavhengig vurdering, het det.

Felles på tekstreklame Konklusjonen var derimot ikke på noen måte like bombastisk, og medlemmene tvilte seg fram. Flere var enige om at det var en vanskelig sak, og det ble vist forståelse for VGs argumentasjon.

- Det er vanskelig fordi jeg er enig i VGs tilsvar, med hva de prøver å ta opp med dagens litt håpløse situasjon. Hvordan VG prøver å overleve. At de må finne en måte å finansiere det ordentlige redaksjonelle produktet sitt på, sa allmennhetens representant, Eva Sannum.

Utvalgets nestleder, Alexandra Beverfjord, understreket at lenking i seg selv ikke nødvendigvis er galt, all den tid motejournalistikken «alltid» har vist forhandlerinfo og produktinfo på papir.

Dissens På troverdighetspunktet, VVP 2.2, var utvalget delt. Det ble ingen fellelse på dette punktet, men at det må utvises aktsomhet på dette punktet i framtiden.

På punktene 2.6 og 2.7 valgte utvalget å stille seg bak sekretariatets innstilling.

Beverfjord tok helt på tampen av møtet dissens, og ønsket bare å felle VG på Tekstreklameplakaten, og ingen av punktene i VVP.

- Her kommer presseetikken til å bli utfordret i årene som kommer. Det er viktig å ta inn over seg en ny virkelighet. Jeg syns uttalelsen er for strengt formulert, og at den for lite tar inn over seg medieutviklingen, sa hun under diskusjonen.

Kritisk I den mer kritiske enden av skalaen var blant annet Dagens Næringsliv-journalist Martin Riber Sparre, som støttet innstillingen.

- Jeg syns uttalelsen på en god måte sier klart og tydelig at dette er så langt over streken at det ikke kan passere.

En fullstendig uttalelse fra utvalget kommer senere i dag.

Torry Pedersen, redaktør i VG, forteller til Dagbladet at han har registrert kjennelsen, men har ikke fått satt seg inn i detaljene i diskusjonen. Han har derfor ingen kommentar utover det.