KLAGET INN MEDIER: Mina Ghabel Lunde, tidligere journalist i Dagens Næringsliv, har klaget inn en rekke medier for brudd på Vær Varsom-plakaten i forbindelse med saken om at hun har bidratt til den anonyme Twitter-kontoen @fruhjorth. Foto: Privat
KLAGET INN MEDIER: Mina Ghabel Lunde, tidligere journalist i Dagens Næringsliv, har klaget inn en rekke medier for brudd på Vær Varsom-plakaten i forbindelse med saken om at hun har bidratt til den anonyme Twitter-kontoen @fruhjorth. Foto: PrivatVis mer

PFU: VG, Medier24 og P4 felles for brudd på god presseskikk i saken om Mina Ghabel Lunde

Pressens Faglige Utvalg mener Medier24 og VG har kommet med beskyldninger om Mina Ghabel Lunde som de ikke har kunnet dokumentere. 

(Dagbladet): Mina Ghabel Lunde, tidligere journalist i Dagens Næringsliv, har klaget en rekke medier inn for Pressens Faglige Utvalg. Tirsdag behandlet utvalget klagene mot Medier24, VG, NRK, Morgenbladet, P4, TV 2, Bergens Tidende og NTB.

Klagene kommer etter avsløringen om at hun bidro til en anonym Twitter-konto hvor det blant annet ble fremsatt kraftig kritikk av kolleger i pressen.

I juni skrev bransjenettstedet Medier24 at tidligere Dagens Næringsliv-journalist Mina Ghabel Lunde bidro til den anonyme Twitter-kontoen @fruhjorth, som harselerte med og delvis hetset intervjuobjekter og mediefolk. Medier24 skrev at DNs mediejournalist Mina Ghabel Lunde hadde «rakket ned på kilder, sjefer og kollegaer» gjennom en anonym konto.

Ghabel Lunde innrømmet at hun hadde twitret fra kontoen, men hevdet hun var en av seks personer som hadde tilgangen til den, via et Twitter-kollektiv. Hun sa også at hun selv ikke har hetset kolleger gjennom kontoen.

Ghabel Lunde mener medienes fremstilling av saken er feil, og at hun feilaktig har fått skylden for å ha skrevet Twitter-meldinger hun ikke har skrevet.

Omfattende

I en omfattende klage på 44 sider tar hun grundig for seg overtrampene hun mener er begått i forbindelse med dekningen av saken.

Spesielt gjelder det forholdet om at hun ikke sto bak kontoen @fruhjorth alene.

«Siden jeg er den eneste av oss som allerede skulle slutte i jobben, mente flere at deres innrømmelser ville vise en «too little, too late»-solidaritet, samt muligens koste dem jobben. Nå står jeg alene med alle beskyldningene og antas av svært mange å stå bak budskap jeg ikke har stått bak», skriver hun blant annet i PFU-klagen.

Hun mener det «ville være en langt større karakterbrist for meg å sladre på noen jeg har gitt et løfte til, enn å bli mistrodd når jeg sa at jeg ikke var alene.»

Klaget inn på 13 punkter

Ghabel Lunde mener mediene har brutt til sammen 13 punkter i Vær Varsom-plakaten.

De mest omfattende klagene er rettet mot Medier24 og VG. Medier24 er klaget inn for brudd på 12 punkter i Vær Varsom-plakaten, mens VG er klaget inn for brudd på ni. Ifølge saksdokumentene har VGs Anders Giæver også samarbeidet med Medier24 i reaserchfasen.

Mener Medier24 har opptrådt kritikkverdig

I behandlingen leste Trude Hansen, fagmedarbeider i Norsk Presseforbund, opp sekretariatets innstilling, hvor sekretariatet mener Medier24 har opptrådt kritikkverdig.

De mener også at Medier24s presentasjon er tendensiøs.

Sekretariatet mener Medier24 har brukt kommenterende utsagn og forsøker å sannsynliggjøre påstandene de formidler, og presentere det som om de har mer dokumentasjon på at Ghabel Lunde er @fruhjort, enn det de faktisk har.

«Utvalget kan ikke se at Medier24 har dokumentert at klager faktisk har skrevet meldingene om DN, slik det på konstaterende vis formidles i tittelen. I denne sammenhengen merker utvalget seg også at Medier24 i tilsvarsrunden har erkjent at det trolig ikke hadde vært noen sak om klager ikke selv hadde bekreftet sin involvering i @fruhjort-kontoen. Mangelen på presisjon i videreformidlingen av fakta, er svært rammende for klager.», står det i innstillingen fra sekretariatet.

- Kritikk for bastant tittel

Diskusjonen kretset særlig rundt to spørsmål: Om Mina Ghabel Lunde var medansvarlig dersom det var andre som skrev Twittermeldingene, og om Medier24 hadde dekning for å skrive i tittelen at det var Ghabel Lunde som selv hadde skrevet meldingene hvor det ble «rakket ned på kilder, sjefer og medarbeidere».

- Det er en sterk påstand som det ikke er dekning for slik vi diskuterer nå, og da går det mot et brudd på 3.2, sier Eva Sannum, som representerer allmennheten i utvalget.

Sannum trekker også fram at titlene til de forskjellige mediene varierer i omtalen av saken. Hun mener tittelen til Medier24 er bombastisk.

Ikke dokumentert at Ghabel Lunde var alene

Også fungerende leder for Pressens Faglige Utvalg, Alexander Øystå, trekker fram at han ikke kan se at Medier24 har dokumentasjon for at Mina Ghabel Lunde faktisk selv skrev meldingene som omhandlet Dagens Næringsliv.

- Hvor er dokumentasjonen på at det ikke er flere?, sier Øystå.

- Det å ha gjort noe aktivt og det å kunne ha stoppet noe er to forskjellige ting. Begge deler er kritikkverdig, men om det hun har gjort er kritikkverdig eller ikke er ikke det vi skal vurdere. Det er presisjonsnivået til Medier24 når man først smeller til, sier han.

Pressens Faglige Utvalg endte med å konkludere med at Medier24 har opptrådt kritikkverdig, og at Medier24 har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som går på å kontrollere at opplysningene de har publiert er riktige.

- Jeg konstaterer at PFU slår fast at det var betimelig at det ble satt søkelys på saken, men de er tydelig på at vi gikk for langt i tittel og vinkling og enkelte forumleringer. Når PFU slår det fast må vi være enig i det. Vi kommer til å publisere uttalelsen til PFU og endre på saken som er publisert, sier Gard Michaelsen til Dagbladet.

VG felles også for brudd

I saken mot VG, skrev sekretariatet i innstillingen at de merker seg at VG endret den første tittelen de hadde i saken, og at dette var nødvendig siden tittelen konstaterte at Ghabel Lunde har hetset kolleger og sjefer anonymt.

«Det finner utvalget ikke dokumentert», skriver sekretariatet.

VG får derimot kritikk for å ikke ha endret en påstand nede i teksten hvor det stod at Ghabel Lunde det siste året hadde harselert med Dagens Næringsliv på Twitter. Sekretariatet mener at selv om VG ikke tror på Ghabel Lundes forklaring om at det var flere som stod bak Twitter-kontoen, fritar det ikke avisen for å kontrollere og dokumentere det som formidles. Det påpekes også at VG ikke sjekket opplysningene om hvorvidt det var andre bak kontoen.

Pressens Faglige Utvalg endte på at VG også har brutt punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, det samme punktet som Medier24. Dette punktet går på å at journalister skal vær kritiske i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Mina Ghabel Lunde var glad for avgjørelsen til PFU.

- Det er særlig gledelig at det er punkt 3.2 VG og Michalsen blir felt på, for det bærer i seg selve kjernen i det som er medienes oppgave. Som formidlere har vi en kontrakt med leseren om å gi dem korrekt informasjon, og gjøre oss verdig den tilliten som gis oss som formidlere av virkeligheten. Det oppdraget må vi ta alvorlig, sier hun til Dagbladet.

Torry Pedersen uenig

VGs sjefredaktør Torry Pedersen er kritisk til fellelsen fra PFU.

- Selvsagt må det dokumenteres det som skrives, men i dette tilfellet har hun hatt passordet til kontoen og ansvar for det som skrives der. Det er kontrollert, men det er ikke dokumentert at andre har det, selv om hun sier det, sier han og spør retorisk:

- Hvis du låner meg pinkoden til bankkontoen din og jeg tømmer den, tror du at du kan si at det ikke var deg og at banken holder deg skadesløs, eller vil du si det er ditt ansvar uansett?

Legitim diskusjon om titler

- Det som er ugjendrivelig er at hun har hatt med kontoen å gjøre. Bare det å si at andre har vært med på det muligjør en ansvarspulverisering, sier han.

Pedersen mener en kritikk rundt tittelbruk hadde vært mer riktig enn at VG skulle bli dømt for brudd på Vær Varsom-plakaten.

- Om jeg har forstått det riktig så var det sekretariatets innstilling at vi kunne bli kritisert for punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten. Det hadde vært mer riktig. Det er jo mulig at vi kunne ha vært mer forbeholdne i titlene. Det er en legitim debatt, men at det har med kildekritikk å gjøre har jeg vanskelig for å forstå, sier han.

Også P4 felt for brudd

De andre mediene som er innklaget, er klaget inn for sitering og videreformidling av stoff fra artikkelen i Medier24.

P4 var klaget inn for saker hvor de har sitert artikkelen til Medier24.

- Slik Pressens Faglige utvalg ser det må pressen kunne sitere og videreformidle stoff fra både redaktørstyrte medier og andre kilder. Utvalget vil likevel minne om at dette ikke innebærer at medier som publiserer kan fraskrive seg det presseetiske ansvaret for egenpublisering, skriver sekretariatet i sin innstilling i saken mot P4.

Diskusjonen gikk særlig på at P4 har tatt lite forbehold i måten de hadde sitert saken på, med tittelen «DN-journalist hetset egne kolleger og sjefer anonymt».

Utvalget kom fram til at P4s tittel på nettsiden var for konstaterende, og at P4 har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, hvor det står at medier skal sørge for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Kritikk til BT og NTB

Utvalget gir kritikk til Norsk Telegrambyrå (NTB). Kritikken knyttes opp mot punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, om at artikkelen er for konstaterende på opplysninger man ikke har dekning for.

Bergens Tidende får også kritikk for det samme, for å ha publisert artikkelen som var skrevet av NTB.

Disse brøt ikke god presseskikk

Etter en samlet vurdering kom Pressens Faglige Utvalg fram til at NRK, Morgenbladet og TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

Dagbladet og hegnar.no var også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg, men sekretariatet innstilte på forenklet behandling og ikke brudd på god presseskikk i klagene på Dagbladet og Hegar.no.

Pressens Faglige Utvalg var enig i innstillingen om at avisene ikke har brutt god presseskikk.