- Pinlig av Reve

Høyres kulturpolitiske talsmann Trond Helleland sier at NRK-styrets leder Torger Reve snart bør innse at «nok er nok».

- Pinlig og lite tillitvekkende. Det er karakteristikken Helleland gir Torger Reve og hans NRK-styre etter at de nok en gang har spilt fallitt i forsøket på å få ansatt Einar Førdes etterfølger.

På grensen

- Jeg hadde stor tillit og forventning til det nye NRK-styret med Torger Reve i spissen, men nå er situasjonen nesten på grensen til at han bør vurdere å ta hatten sin og gå, sier Helleland. Også leder May Helen Molvær Grimstad (KrF) i Stortingets kulturkomité er utålmodig og skeptisk til styrets saksbehandling og de stadige utsettelser i en så viktig kulturpolitisk sak. - Dersom en ny NRK-sjef ikke blir ansatt i nær framtid, må Ellen Horn orientere Stortinget om hva som foregår. Før fredagens styremøte fikk vi jo inntrykk av fra Reve at alt var nærmest klappet og klart for en ansettelse: Men det var det åpenbart bare han som mente av styremedlemmene, sier Helleland.

Siste sjanse

Han har merket seg at Reve er forfatter av en lærebok om hvordan styrearbeid bør foregå, og sier at Reves håndtering av ansettelsessaken på den bakgrunn blir enda mer «bemerkelsesverdig, pinlig og lite tillitvekkende». - Nå får styret få en siste sjanse. Det er gått over to måneder siden søknadsfristen gikk ut, og usikkerheten både for ansatte, kandidater og for Kultur-Norge er på grensen til det utillatelige, sier Trond Helleland. Det ble stilt strenge og omfattende krav da NRK-styret utlyste stillingen som kringkastingssjef og bare fem søkere hadde meldt seg da fristen gikk ut 1. november i fjor. Tre uker seinere ble det kjent at bokklubbsjef Kristenn Einarsson hadde sagt nei takk, og i går vendte et stort flertall i styret tommelen ned for Reves kandidat Marie Jore Ritterberg - som er et totalt ukjent navn for det absolutte flertall i Norge.