Pinlig av Søbye

ESPEN SØBYE anmeldte nylig (Dagbladet 06/03) Trond Tendø Jacobsens «Kjente jeg deg? En bok om Rolf Jacobsen», under overskriften «Pinlig og privat». Det pinlige - som i god tabloid tradisjoner løftet opp på overskrifts plass - er ifølge Søbye primært «at det på side 383 står at Rolf Jacobsen hadde skrevet én diktsamling før krigen og ikke to.» Det er riktig at Jacobsen skrev to diktsamlinger før krigen («Jord og Jern» i 1933 og «Vrimmel» i 1935). Det vet selvfølgelig forfatteren, og han har aldri hevdet noe annet, selv om man som leser av Søbyes anmeldelse sitter igjen med nettopp dét inntrykket. Men side 383 er i sin helhet et sitat fra en kronikk av Hans Fredrik Dahl, og det burde Søbye, i det minste, presisert. Kanskje er unnlatelsen bevisst, kanskje skyldes den at anmelderen har lest dårlig.

SØBYE HEVDER videre at Tendø Jacobsens betraktninger, som rammer inn brevvekslingen mellom Rolf Jacobsen og konen Petra, utgjør «kanskje bare om lag 50 sider av ei bok på 400.» Også dette er unøyaktig - det faktiske tallet er cirka dobbelt så høyt.Endelig skriver Søbye: «Det er heller ikke riktig at Rolf Jacobsens NS-medlemskap ble kjent først etter hans død.» Forfatteren påstår heller ikke noe annet. Tvert imot, det skjønner man allerede på side 9 i boken, hvis man leser den ordentlig. Når Søbye først har valgt å henge seg opp i og pumpe opp enkeltdetaljer, hadde det ikke gjort noe om han i det minste fremstilte dem nøyaktig.