Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Pionerdykkerne i Nordsjøen

Staten har ikke sviktet sitt ansvar for pionerdykkerne

KNUT ØRJASÆTER HEVDER i Dagbladet 31. januar at statens manglende habilitet, unndragelse av dokumentasjon og dårlige vurderingsevne har gitt et resultat der staten løper fra ansvaret for skadene til norske pionerdykkere.

Ørjasæters påstand om at staten har løpt fra ansvaret for pionerdykkerne, er misvisende.

Regjeringen anbefalte i St.meld. nr. 47 (2002-2003) at det burde etableres en individuell og kollektiv kompensasjonsordning for pionerdykkerne. Stortinget fulgte opp anbefalingen og vedtok en individuell kompensasjonsordning med totale utbetalinger på ca. 430 millioner kroner. Det er vedtatt en kollektiv kompensasjon på 10 millioner kroner i form av støtte til å dokumentere pionerdykkernes innsats i det norske oljeeventyret.

Pionerdykkerne har videre fått dekket sine dokumenterte utgifter ved arbeid for saken med ca. 8,5 millioner kroner.

En strakshjelpsordning ble også etablert for å støtte pionerdykkerne økonomisk i påvente av de endelige vedtakene i saken. En stiftelse med diverse ekspertise driftes av staten, slik at pionerdykkerne til enhver tid har en kontakttelefon å forholde seg til ved behov.

Denne koster ca. 2 millioner i året.

STATEN HAR ALTSÅ vist ansvar for pionerdykkerne, både enkeltvis og som gruppe. Men siden det ikke foreligger noe juridisk grunnlag for det, har staten ikke erkjent et rettslig ansvar for pionerdykkerne som gruppe. Etter en samlet vurdering av konklusjoner og anbefalinger i granskingskommisjonens rapport, kom Lovavdelingen i Justisdepartementet til at staten ikke er ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag. Lovavdelingens uttalelse fulgte stortingsmeldingen som uttrykt vedlegg da den ble fremmet for Stortinget 27. juni 2003.

Regjeringen fremholdt derimot at staten måtte ta et moralsk og politisk ansvar for gruppen. Dette standpunktet hviler på flere hensyn, som bl a. at dykkeaktiviteten i deler av pionertiden var lite regulert og at aktiviteten hadde karakter av å være ekstrem og banebrytende, samt at kunnskapen om dykking ikke var så god som i dag.

En raskt igangsatt kompensasjonsordning basert på et moralsk og politisk ansvar, var en bedre løsning for pionerdykkerne. Den enkelte pionerdykker vil dermed unngå langvarige kostnadskrevende rettsprosesser for å få konstatert individuell rett til økonomisk erstatning.

DEPARTEMENTET har ikke unndratt dokumentasjon i denne saken. Hvert enkelt fagdepartement saksbehandler fagsakene og har dermed ansvaret for å vurdere de innkomne høringsuttalelser. Dette ble også gjort i dykkesaken. De innkomne høringsuttalelsene fulgte dessuten stortingsmeldingen som uttrykt vedlegg.

Kommisjonen som gransket pionerdykkersaken hadde god tilgang til en rekke arkiver i flere statlige og private institusjoner og bedrifter, deriblant flere departementer og underliggende etater, og de rapportene Ørjasæter nevner, ble vurdert under kommisjonens arbeid. Det er kommisjonens endelige rapport som er vurdert og lagt til grunn for regjeringens anbefalinger og konklusjoner i denne saken.

DET ER VIKTIG å ha klart for seg at forholdene rundt pionerdykkingen i Nordsjøen ble gransket av en uavhengig granskingskommisjon. Kommisjonens rapport om de faktiske forhold ble helt og fullt lagt til grunn ved utarbeidelsen av stortingsmeldingen. Her la regjeringen avgjørende vekt på at granskingen hadde gitt oss tilstrekkelig kunnskap til å kunne foreta et oppgjør som gir en rimelig oppreisning for pionerdykkerne. Gjennom behandlingen av meldingen støttet Stortinget dette, og vedtok en ordning som må betegnes som raus i norsk målestokk. Artikkelforfatteren, som selv har mottatt flere millioner statlige kroner for sitt arbeid for å fremme pionerdykkernes sak, bør vite at staten ikke har løpt fra ansvaret. Regjeringen har lagt vekt på å gi pionerdykkerne den anerkjennelse og oppreisning de fortjener for sin innsats i norsk oljehistorie.