HISSIG: Erik Fosnes Hansen har sittet som medlem av Kulturrådet siden januar i år, og skal sitte der fram til 2013. Foto: Lars Eivind Bones
HISSIG: Erik Fosnes Hansen har sittet som medlem av Kulturrådet siden januar i år, og skal sitte der fram til 2013. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

«PISSPREIK!»

Oppvask etter at Erik Fosnes Hansen sjokkerte med tirade i Kulturrådet.

||| Det ble intern oppvask etter at Erik Fosnes Hansen holdt en hissig tirade, og kalte arbeidet til en ansatt i Kulturrådet for «pisspreik».

Den profilerte forfatteren er et av medlemmene i det mektige Kulturrådet, som fordeler hundrevis av millioner til norsk kulturliv. Kulturminister Anniken Huitfeldt har ytret ønske om å styrke rådet ytterligere, og bruke det mer direkte som rådgivningsorgan.

Under deres møte i juni skal Fosnes Hansen ha hisset seg kraftig opp over formuleringene i saksframleggene fra en av de ansatte i rådet. Formuleringene gjaldt tildelinger til scenekunstområdet, og den ansatte konsulenten fikk gjennomgå av Fosnes Hansen foran et tjuetalls mennesker.
Rådsmedlemmer reagerte
Forfatteren skal ha bedt om at flere av formuleringene i sakene ble lest opp høyt på nytt, og karakterisert det som "pisspreik".
Etter det Dagbladet erfarer skal konsulenten, som ikke lenger er ansatt i rådet, ha reagert svært negativt på opplevelsen.

Underveis i seansen var det også flere av de andre rådsmedlemmene som reagerte, og tilslutt ble det også tatt muntlig opp.
Kulturrådsleder Bentein Baardsson klubbet imidlertid ikke ned Fosnes Hansen.

E-postutveksling
I etterkant av møtet oppsto det en e-postutveksling som ble sendt mellom alle rådsmedlemmene. Her ble Erik Fosnes Hansens opptreden overfor konsulenten diskutert i kraftige ordelag.

Saken ble seinere behandlet i arbeidsutvalget, som i en rapport konkluderte med at "diskusjoner bør ha en form som bidrar til konstruktiv dialog.»

- Jeg reagerte på denne saken i et internt brev til de andre medlemmene. Men jeg oppfatter at saken nå er avklart, og ute av verden, sier kulturrådsmedlem Solveig Øvstebø til Dagbladet.

Dagbladet var i går i kontakt med Erik Fosnes Hansen, og la fram opplysningene i saken. Han ønsket ikke å kommentere saken.
Scenekunstkonsulenten ønsker ikke å uttale seg i sakens anledning, men uttrykker forståelse for at Dagbladet omtaler saken.