Placebo

Sjefen må gå.

CD: Jeg har en drøm om et rekommandert brev. Det går slik: «Til vokalist Brian Molko.

2009 var et tøft år for bedriften, med store utfordringer i markedet. Som De er kjent med, byttet vi ut trommis Steve Hewitt med den blonde, 22-årige Steve Forrest, og endret samtidig produktet til å bli lysere, mer kommersielt og anthempreget (Se vedlegg 1: «Battle for The Sun») for å ta markedsandeler fra konkurrentene My Chemical Romance og Muse. Når dette ikke lyktes, skyldes det at hver eneste potensielle stadionfyller skjemtes av Deres daterte gneldring om hjerte, smerte, tørkepikk og nødlyrikk. Den særpregede stemmen Deres har gjort mye for bedriften, men har ikke vist forventet utvikling og innehar ikke fleksibiliteten som dagens situasjon krever. På bakgrunn av vårt ønske om å nå ut bredere, ser vi oss dessverre nødt til å avskjedige deg med umiddelbar virkning.»