Planets, Rivers And...Ikea

Av Terje Mosnes

På Paul Simonsk vis har Hofseth (33) utviklet, arrangert og orkestrert sine enkle melodier til små praktstykker av rik, dynamisk popmusikk. Som Simon trekker han uhemmet på musikalske referanser fra amerikansk jazz, sør- og vestafrikansk pop og latinrytmer, kammermusikk for strykere og blåsere, og har engasjert noen av sine fineste musikerkolleger til innspillingene. Som Simon har han begrenset stemmeprakt, men som Simons er den skreddersydd til Bendiks bruk: å formidle egne, engasjerte tekster, rike på effektiv metaforikk, jmf tittelen på CD-en. Og som hos Paul Simon danner summen av sangene en klar, tematisk helhet.

Tekstenes eksistensielle spenn - fra det ekspanderende univers via samfunnsironisering til Det ensomme menneske ved de store korsveier - ligger tidvis lovlig nær det høystemte. Men distansert ironi og ordlekenhet tøyler pretensiøsiteten: «Planets, Rivers...and IKEA» er intelligent popmusikk m.m., både som sådan og som bærebølge for atskillig relevant tankegods. Strålende.