Planla CIAs kulturkrig

Høsten 1950 deltok Haakon Lie på et møte som la grunnlaget for CIAs hemmelige finansiering av vestlig kulturliv fram til 1967. Millioner av dollar ble brukt for å knuse kommunismen.

Ifølge forfatteren Frances Stonor Saunders deltok Arbeiderparti-veteranen Haakon Lie i november 1950 på et møte i Brussel som ble avgjørende for dannelsen av det som siden er blitt kalt The Congress for Cultural Freedom.

Haakon Lie avviser at han var til stede på møtet i Brussel, men bekrefter at han var med på det store åpningsmøtet i Berlin om sommeren samme år.

- Jeg holdt et foredrag. Siden var jeg på et par andre møter, blant annet i Maskinhalle i Hamburg, og fortalte om den muren vi hadde bygd opp rundt kommunistene. Du må huske at det var kald krig. Dagen etter at konferansen åpnet ble Nord-Korea invadert av Sør-Korea, sier Haakon Lie til Dagbladet.

Hemmelig

Først i Brussel i november ble det klart at det var den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA som skulle finansiere kongressen i framtida. Dette skulle foregå i det skjulte, og forholdet ble ikke avdekket før i 1967.

Organisasjonen besto av politikere, kunstnere og intellektuelle som jobbet mot den kommunistiske innflytelsen fra øst. Som et ledd i den kalde krigen var det viktig å få kontroll også over kulturlivet.

Organisasjonen besto blant annet av flere tidligere kommunister. Opplysningene om Haakon Lies deltakelse på det avgjørende møtet i Brussel i november kommer fram i boka «Who Paid the Piper? - CIA and the Cultural Cold War», skrevet av den britiske forskeren og forfatteren Frances Stonor Saunders. Hun har drevet re-search siden 1992, og boka ble gitt ut i høst i England.

Millioner av dollar

I løpet av de 17 årene den hemmelige finansieringen vedvarte, spyttet CIA inn millioner av dollar til antikommunistiske kulturelle aktiviteter over hele verden. Bare til oppstarten av Radio Free Europe (RFE) i Berlin i 1950 satte CIA av hele ti millioner dollar, og i løpet av få år hadde RFE hele 29 stasjoner over hele Europa.

I boka kommer det fram at flere av kunstnerne og de intellektuelle ikke visste at de var et ledd i USAs propagandakamp mot kommunismen. Flere deltok i aktiviteter finansiert av CIA uten å vite om det.

Minerva samarbeidet

The Congress for Cultural Freedom spredte seg også til Norge.

- I Norge var det vel den konservative gjengen rundt Minerva som siden hadde befatning med kongressen, sier Haakon Lie i dag.

En artikkel i Aftenposten fra 1988 bekrefter også dette. Der skriver Erik Egeland om et seminar i 1961 i regi av Minerva, Det Konservative Studenterforbunds avis. Egeland deltok selv. Til stede på seminaret var også lederne for The Congress for Cultural Freedom på både europeisk og nordisk nivå.

Minervas arrangører var studentene Lars Roar Langslet og Gudmund Stang. De to førte også «vellykkede drøftelser om Minerva-organets tilslutning til Kongressens kjede av høyt vurderte tidsskrifter».

Det viktigste av disse tidsskriftene var britiske Encounter, som ble startet i 1953 med redaktøren og poeten Stephen Spender i spissen. Han gikk av i 1967 da det ble kjent at det var CIA som finansierte tidsskriftet.