Plass til homohets

«HVOR MYE ER DET plass til i skolen?», spør Dagbladets Trude Ringheim 12. august. I et langt stønn av en artikkel tegner hun et bilde av et umulig sammensurium av høye forventninger en lærer kan møte. Så avlegger hun meg en visitt: jeg skal ha gjort vondt verre ved å «kreve at skolen tar homoansvar». Bakgrunnen er at APs homonettverk utfordret skolen til å gi kampen mot homofobi samme prioritet som rasisme. Skolen skal verne om alle minoriteter, men svikter. Det er en utfordring myndigheter, lærerorganisasjoner, lærebokforfattere, rektorer og lærere må ta - men selvsagt ikke et ansvar den enkelte lærer bærer alene.En undersøkelse blant svenske lærere viser at kun 2% føler seg forberedt på å håndtere homofobi. Bare 8 % mener lærerutdanningen forbereder dem på spørsmål om seksuell orientering. Bjørn Smestad ved Høyskolen i Oslo bekrefter bildet for Norges del: «Homse» er det vanligste skjellsordet brukt om gutter, lærerstudentene har ikke homofobi (og knapt homofili) på pensum, og lærerne aksepterer homomobbing i større grad enn rasisme.

PÅ TRUDE RINGHEIMS foreldremøte i klasse 2A ramser foreldrene opp tema de ønsker mer av: reklame, ledelse, fotball, dans, bestemor og bestefar, dyrevern, meditasjon og yoga. Men homofobi er noe helt annet. Unnfallenhet overfor homohets har alvorlige konsekvenser. Vi vet at selvmord er 2-3 ganger mer vanlig blant unge homofile. Og vold mot homofile er et stort problem. 23 % av alle homofile i Sverige har vært utsatt for hets eller vold. Rundt 40 % av all hatkriminalitet begås av personer under 18 år.

HVA MÅ GJØRES? Skolemyndighetene må utvikle verktøy for å jobbe med hets av minoriteter. I lærerutdanningen må det gis plass til hvordan lærere forebygger diskriminering og håndterer spørsmål om seksuell orientering. Ulike samlivsformer må alminneliggjøres i pensum, og skolen må unngå å fremstille homofili som et problemområde på linje med abort og kjønnssykdommer. Lærerorganisasjonene bør gjøre som sine svenske kolleger: kartlegge kompetansebehov og holdninger blant medlemmene. Allerede i morgen kan homofobi bli et tema på lærerværelset, og i skolegården kan det umiddelbart innføres nulltoleranse mot «homo» som skjellsord. Rasisme og homofobi er to sider av samme sak. På skolen er det ikke plass til noen av delene.