Plaster for språkblemmer

«Good day» sa i sin tid Kåre Willoch på TV, og mente «god dag», mens Kjell Magne Bondevik bramfritt oversatte «dagbok» til «daybook» for åpen scene under president Clintons besøk i Norge. De er i godt selskap.

For norskinger på alle nivåer begår storslåtte tabber i sin skriftlige og muntlige omgang med verdensspråket, selv han som hevder «I speak English floatingly» i CV-en sin.

Stewart Clark, engelskmann og språkrådgiver ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, har inkludert disse pluss en rekke andre eksempler i boka «Getting Your English Right» (Tapir), en bok som har som sitt egentlige mål å lære nordmenn å skrive engelsk uten de pinlige feilene som oppstår når vi velger ord som bare tilsynelatende er korrekte. At fellene er mange og lumske viser følgende julehilsen fra Miljøverndepartementet for noen år siden: One Earth/One Sun/One World/That's what we've got. They need tender, loving care/just like a pot plant. (osv)/

Vakkert? Javisst, men oversettelsen av ordet potteplante i Herborg Kråkeviks dikt kom til å bety «hasjplante» i departementets internasjonale julehilsen det året. Potted plant ville avgjort vært riktigere, også som uttrykk for offisiell norsk politikk på området.

Blemmer

Stewart Clarks bok kan redde noen og hver fra uheldige ordvalg. Et eksempel er påpekingen av forskjellen på Asian og Asiatic som begge betyr asiatisk, men der bare det første skal brukes om mennesker eller kulturer. Asiatic antar rasistiske overtoner når det brukes om mennesker, men er derimot greit om geografiske, tekniske og vitenskapelige forhold.

Mer komiske blir oversettelser som fill in the blanket («fyll ut lakenet») og the agent asked for 17% provision, siden «blankett» og «provisjon» heter form og commission på engelsk, mens provision betyr «proviant». Flott er også åpningstaleren som ønsket velkommen til this technical mess|- mess betyr «rot», «messe» heter fair, og i denne søte juletid kan det være verdt å lære seg hva «rosin» heter, slik at man ikke forteller engelske bekjentskaper at Gløgg is hot red wine with Russians in it.

Importord

Mens Stewart Clarks morsomme lærebok utkom tidligere i år, og i disse dager vekker interesse i utlandet, ikke minst i England, er Helge Sandøys «Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk» (LNU/Cappelen Akademisk Forl.) ganske fersk. I en tid der engelsk som aldri før sniker seg inn i den permanente innbyrdeskrigen som gjerne kalles «moderne norsk språk», er Sandøys ærend først og fremst å drøfte hva som kan gjøres for å motvirke engelskens påvirkning, og han går grundig til verks.

Sandøy slår ettertrykkelig fast at påvirkning utenfra ikke er noe nytt fenomen, mellom 30 og 40 prosent av alle norske ord er importert på ett eller annet tidspunkt. Fortsatt stammer de fleste importordene fra latin, gresk og lavtysk, men i dag er nesten hele tilveksten engelsk, og er det bekymringsfullt?

Ikke så veldig, skal vi tro Sandøy. De nordiske språksamfunnene står sterkt på hjemmebane, og det er ikke noe prinsipielt galt i å importere ord, så lenge det ikke er snakk om passiv kopiering. Ordene må tilpasses og formes, på samme måte som de «heilnorske» bunadene i sitt utspring er «gamle etterlikningar av herskaplege utalandske klesmotar».

Levende

For språkinteresserte vil disse to bøkene gi mange timers underholdende og opplysende lesning. Mest av alt forteller de at språk i bruk er levende materie, fem språk, kinesisk, engelsk, spansk, russisk og hindi er morsmål for 45 prosent av verdens befolkning. Til gjengjeld snakker de siste fem prosent av verdens folk flere tusen morsmål, og det er blant disse at om lag 100 språk årlig dør ut og forsvinner.

Det er da man kommer på Piet Heins berømmelige «det danske språk nærmer seg summetonen». Til alt hell har han ikke sagt noe om norsk.

Welcome to this technical mess.

Betyr: Velkommen til dette tekniske rotet.

Prøvde å si: Velkommen til denne tekniske messen.One Earth / One Sun / One World / That's what we've got. They need tender, loving care / just like a pot plant.

Betyr: En klode / En sol / En verden / Det er alt vi har. De trenger øm, kjærlig omsorg / akkurat som en hasjplante.

Prøvde å si: En klode / En sol / En verden / Det er alt vi har. De trenger øm, kjærlig omsorg / akkurat som en potteplante.The agent asked for 17 % provision.

Betyr: Agenten krevde 17 % proviant.

Prøvde å si: Agenten krevde 17 % provisjon.Did you have pigs in your decks?

Betyr: Hadde du griser i båtdekkene dine?

Prøvde å si: Hadde du piggdekk?

Gløgg is hot red wine with Russians in it.

Betyr: Gløgg er varm, rød vin med russere i.

Prøvde å si: Gløgg er varm, rød vin med rosiner i.