Poeter mot krig

Helge Torvund er blant poetene som sier nei til krig. Daglig kommer det også inn antikrigsdikt til Dagbladet.

Leser du diktene på side 2 i Dagbladet? For tida sender mange poeter inn antikrigsdikt til diktspalten. De er bare noen av alle poetene som i disse dager markerer avstand mot en krig mot Irak.

Det poetisk-politiske engasjementet markeres i morgen med en internasjonal dag for antikrigspoesi. I Norge blir det diktopplesninger flere steder.

- Verdenssituasjonen i dag er svært spent. Det går ikke an å bare sitte å se på dette. Folk i alle grupper reiser seg og kommer med utspill mot denne krigen. Det er naturleg at også poetene gjør det, sier Marius Hjelle, initiativtager til norske «Poetar for fred», til Dagbladet.no.

Sirowitz og Ferlinghetti

Den poetiske antikrigskampanjen har opprinnelig utspring i Det hvite hus. Den amerikanske presidentfruen, eksbibliotekar Laura Bush, inviterte til en feiring av amerikansk litteratur 12. februar. Men en av de inviterte poetene, Sam Hamill, benyttet sjansen til å demonstrere mot krigen.

Som svar på hans e-postkampanje har det kommet inn over 5 300 antikrigsdikt og
-kommentarer, blant annet fra Hal Sirowitz og beatlegenden Lawrence Ferlinghetti.

Ferlinghettis dikt «Coda» inneholder linjer som: «- og Amerika freistar omsetje angrepet på World Trade Center / til byrjinga av tredje verdenskrig» (oversatt av Helge Torvund).

Svarene skal overrekkes Det hvite hus 12. februar.

- Poesien har gjennom tidene spilt en stor rolle gjennom å åpne folks øyne og ører, og ikke minst spre håp og skape debatt, sier Marius Hjelle om poetenes mulighet til å påvirke avgjørelsen om krig eller ikke.

Bush avlyste

Fru Bush avlyste sin litteraturfeiring, og dagen har i stedet blitt en internasjonal dag for antikrigspoesi.

I Norge kan du markere avstand mot krig og samtidig oppleve forfattere som Torunn Borge, Bror Wyller, Pål Hilmar Sollie, Marte Huke, Johan Harstad og Tale Næss. Stedene er Oslo, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Øyer.

- Arbeidet mot krigen slutter ikke 12. eller 15. februar. Vi har tenkt en del på hva vi kan gjøre videre, og en antologi eller CD er nok en naturlig videreføring av arbeidet vårt, sier Marius Hjelle.

Helge Torvund og Robert Bly

Helge Torvund markerer også avstand mot krig med sin ferske gjendiktning av Robert Blys bidrag «Rop og svar»:

Rop og Svar

Forklar meg kvifor me ikkje hever stemmene våre nå

og roper høgt om det som skjer. Har du fått med deg

at det er laga planar for Irak og at isen på polane smeltar?

Eg seier til meg sjølv: «Sett i gang og rop. Kva nyttar det

å vera vaksen utan ei røyst? Rop ut!

Sjå kven som svarar! Dette er Rop og Svar!»

Me blir nøydde til å ropa ekstra høgt for å nå

englane våre. Dei er tunghøyrte: dei skjuler seg

i krukker av stille som vart fylte under krigane våre.

Har me godkjent så mange krigar at me ikkje kan

flykta frå stilla? Dersom me ikkje hever stemmene våre

let me andre (som er oss sjølve) rana huset.

Korleis kan det ha seg at me har lytta til store roparar

- Neruda, Ahkmatova, Thoreau, Fredrik Douglass - og nå

er me stille som sporvar i små buskar.

Nokre meistrar seier at livet vårt varer bare i sju dagar.

Kor er me i veka? Er det torsdag nå?

Skund deg, rop nå! Snart er søndagskvelden her.

(Gjendikta av Helge Torvund)

NEI TIL POESI, JA TIL KRIG: - Det ville være upassende å gjøre noe som var tenkt som en litterær begivenhet om til et politisk forum, sa fru Bush. Det var 5300 poeter uenige i.
SIER NEI: Helge Torvunds dikt leses på antikrigsmarkeringer i USA.
SIER NEI: Hal Sirowitz sier nei til krig. Her sammen med Erlend Loe som gjendiktet hans diktsamlinger «sa mor» og «sa terapeuten min» til norsk.
SIER NEI: Poeten og forleggeren Sam Hamill har startet en e-postkampanje mot krig mot Irak.
SIER NEI: Beatlegenden Lawrence Ferlinghetti utenfor den sagnomsuste bokhandelen City Lights i San Francisco.