Pokémon-svindel førte til forbud

Eldre elever svindlet de mindre barna for Pokémon-kort. Dermed la skolen ned forbud mot å ta med kort på skolen.

- Bakgrunnen for forbudet er hovedsakelig at de minste blir lurt for verdifulle kort. En mor kunne fortelle at barnet hennes dro på skolen med 30 kort, og kom hjem med kun tre. I utgangspunktet er jeg ikke for forbud, men når de minste blir skadelidende, ser jeg ingen annen utvei, sier rektor May-Britt Gaarder ved Ingeberg skole til Hamar Arbeiderblad.

Hun har også fått tilbakemeldinger fra lærere om at kortene tas opp i timene og forstyrrer undervisningen. Men nå er det slutt på den nye og omdiskuterte farsotten i skoletida. Andre steder har denne kort-manien ført til både uvennskap og slagsmål blant barn og unge.

(NTB)

SLUTT PÅ LEKEN: Nå er det slutt på Pokemon-leken på Ingeberg skole.