Politiet fulgte reglene

TORSDAG KVELD 9. juni kom musikeren Sibusisiwe Ncube og datteren til Sandefjord lufthavn Torp. Til tross for gyldig oppholdstillatelse, ble Ncube og datteren stoppet i grensekontrollen og holdt igjen en time. Stortingspolitiker Ågot Valle mener dette alene skyldes at Ncube og datteren har en annen hudfarge. Dagbladet gir henne spalteplass der hun får utbrodere sitt syn, uten å stille ett kritisk spørsmål. Vi reagerer på at Dagbladet lar Valle uten videre ta den ene partens siden uten en gang å sjekke hvordan den andre parten oppfattet situasjonen. va visste dere om hvilken rolle hudfargen hadde i denne konkrete saken?Ingen av dere har snakket med noen fra grensekontroll-siden som var midt oppe i situasjonen denne kvelden.Det gjøres feil i politi- og lensmannsetaten, men vi krever at ansatte i vår etat også skal ha rett til å bli hørt - før de blir utsatt for offentlig kritikk på det nivået det her er snakk om.Til din opplysning Valle - og til journalistens - så er faktisk regelverket slik at personer som vil inn i Norge ikke bare må ha gyldige dokumenter. De må også ha penger til å forsørge seg selv den perioden de skal være her. Det hadde ikke Ncube. Vi tillater oss også å komme med en liten saksopplysning til slutt: Når Ncube og datteren fikk komme inn i Norge, var det ikke fordi pengespørsmålet ble avklart. Det var fordi de som gjennomførte grensekontrollen valgte å være snille. De skulle altså ikke ha kommet inn - dersom reglene var blitt fulgt.