Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Politiet skal adlyde Riksadvokaten

Det er ikke opp til politiets forgodtbefinnende om Riksadvokatens direktiver skal følges.

«GROV UFORSTAND»: Spesialenheten for politisaker ila Hordaland politidistrikt bot for grov uforstand i tjenesten etter Monika-saken. Foto: Paul S. Amundsen / Dagbladet
«GROV UFORSTAND»: Spesialenheten for politisaker ila Hordaland politidistrikt bot for grov uforstand i tjenesten etter Monika-saken. Foto: Paul S. Amundsen / Dagbladet Vis mer
Meninger

Monika-saken er saken der alt gikk galt. Politiet konkluderte etter ni måneder at det trolig var selvmord, og henla saken. At barn begår selvmord er meget sjeldent. Det i seg selv burde fått alarmen til å gå. Etter sterkt press ble etterforskningen gjenopptatt. I ettertid har fire forskjellige rapporter konkludert med fatal svikt i etterforskningen.

En arbeidsgruppe utnevnt av Riksadvokaten har konkludert med at etterforskningen hadde alvorlige mangler. Riksadvokaten har sagt seg enig. Spesialenheten for politisaker har ilagt Hordaland politidistrikt bot for grov uforstand i tjenesten. En rapport fra Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at ledelsen i Hordaland politidistrikt kom med ulovlig gjengjeldelse mot han som varslet om feil i etterforskningen. Nå pålegger Riksadvokaten politiet aktiv etterforskningsledelse, utdanning i slik ledelse, bruk av etterforskningsplaner og tiltakskort i alvorlige straffesaker.

Under behandlingen av Politireformen var Stortinget usedvanlig tydelig på at Riksadvokatens prioriteringer på etterforskningsområdet skal følges opp. Det samme gjelder tilsynsrapportene fra statsadvokatene. Stortinget anser utelatelser på disse feltene som svært alvorlig, og forventer at Justisdepartementet følger dette tett opp. Det er ikke opp til politiet å vurdere om Riksadvokatens pålegg i kjølvannet av Monika-saken skal følges. Det er å betrakte som en ordre som Stortinget utvetydig forventer at politiet effektuerer.

Etterforskning er en av politiets kjerneoppgaver. Det skulle man ikke tro når en ser på Monika-saken. Etterforskningsfaget har vært stemoderlig behandlet over mange år. Mens operativt politiarbeid krever en rekke godkjenningsordninger, er det fraværende på etterforskningsfeltet. Etterforskningsarbeid er heller ikke særlig karrierefremmende, og etterutdanningsmulighetene har vært magre. Eleven har måttet lære av sin mester. Gjennomtrekket har vært stort. Mestrene er forsvunnet og selvlæring har overtatt. Slik har et av politiets viktigste arbeidsområder forvitret.

Liv Finstad ledet arbeidet med «NOU 2009: 12. Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring.» «Politiet har tatt mange positive initiativ de siste årene for å forebygge tragiske og uønskede hendelser. Samtidig er det ikke gode nok rutiner og systemer for å lære av feil. Det er blant konklusjonene i Finstad-utvalgets utredning». Det var i 2009. Nødvendige grep måtte tas. Politi-Norge er fra årsskiftet organisert i 12 politidistrikter. Dette vil gi mer kraftfull og kompetent etterforskning.

Riksadvokaten har det faglige ansvaret for straffesaksarbeidet i politiet. Riksadvokatens pålegg er å betrakte som ordre. Det er ikke opp til politiets forgodtbefinnende om Riksadvokatens direktiver skal følges. Regjeringen vil utarbeide en påtaleanalyse som skal se på organiseringen av etterforsknings- og påtalearbeidet. Den særnorske modellen med integrert påtalemyndighet må ikke svekke rettssikkerheten. Særlig viktig er det at påtalemyndighetens uavhengighet og grunnlaget for legalitetskontroll som tilligger påtalemyndigheten blir ivaretatt på en god måte.