LOVLØSE OMRÅDER?: Polititets ledere bør ikke si rett ut hvilken type kriminalitet de nedprioritererer, mener Åse Thomassen. Foto: Bjørn Langsem
LOVLØSE OMRÅDER?: Polititets ledere bør ikke si rett ut hvilken type kriminalitet de nedprioritererer, mener Åse Thomassen. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Politiet svikter sitt samfunnsoppdrag

Når de sier de ikke prioriterer etterforskning av tyverier.

|||KRIMINALITET: Når hørte du en tolldirektør si at de ikke har kapasitet til å ta den som smugler noen flasker for mye? Når hørte du skattedirektøren si at de ikke har kapasitet til å ta småsvindlerne blant oss?

Hvor ofte har du derimot hørt politiledere si hva de ikke prioriterer?

BÅDE TOLLETATEN og skatteetaten har i likhet med politietaten begrensede ressurser. Det er likevel ikke slik at tolletaten og skatteetaten gir signaler til deg og meg om at vi nå kan ta med oss den vinen vi ønsker når vi har vært utenlands. Vi blir heller ikke fortalt at vi tjener så lite at vi gjerne kan snyte på skatten siden skatteetaten allikevel har lite å hente ved å gå oss nærmere i sømmene. Når det gjelder toll og skatt, vet vi at vi kan bli utsatt for kontroll enten det er på Gardermoen eller under gjennomgangen av selvangivelsen vår.

Det at tolletaten foretar stikkprøver virker disiplinerende på innbyggerne, også når de ikke er tilstede på Gardermoen eller ved terminalen der båter kommer fra utlandet. Det sier seg selv at tolleetaten vanskelig kan sjekke alle som reiser til og fra Norge. De sier likevel ikke at det er fritt frem for smuglere av mindre partier sprit og sigaretter.

POLITIET HAR HELLER ikke kapasitet til å etterforske alle tyverier. Men er de lojale mot samfunnsoppdraget sitt når de så tydelig sier at de ikke prioriterer etterforskning av tyverier? Jeg mener nei. Det bør ikke være slik at prioritering er så gjennomsiktig at områder som vinningsforbrytelser blir et «lovløst område».

Dagbladet, VG og Aftenposten har på lederplass kritisert den manglende etterforskningen i en sak der sporingsutstyr viste hvor det stjålne materialet var. Derfor er det desto mer interessant at politiet så klart og tydelig sier hva de ikke prioriterer. Gjør de egentlig jobben sin på en forsvarlig måte når de så klart sier hva de nedprioriterer?

DE SISTE TIÅRENE har politiet hatt en fagforeningskamp som kanskje har gjort noe med hva vi aksepterer fra politiets side. Det er grunn til å spørre seg om politiets stadig paroler om mangelfulle ressurser har gjort noe med hva etaten tillater seg å si i offentligheten. Det er en stor forskjell på å formidle kunnskap om at politiet ikke har ressurser til å etterforske alle tyverier, til å si så tydelig hva som ikke blir prioritert.

Samfunnet har lite å hente på å legge mye ressurser på å kontrollere ligningen til innbyggere med lavest inntekt. Det er likevel ikke slik at alle med inntekt under et visst beløp kan snyte på skatten. I motsetning til politiet kringkaster ikke skatteetaten hvordan de til enhver tid jobber. Det gjør at vi alle vet at vi kan bli gjenstand for kontroll enten vi tjener lite eller mye.

SELVSAGT ER det slik at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke store politiressurser på etterforskning av tyverier. Det er derimot noe helt annet å si at det knapt gjøres. Ved å gjøre det signaliserer politietaten inklusive politidirektøren at deler av politiets ansvarsområde er uten betydning. Har vi alle blitt sløvet ned av den ustanselige argumentasjonen for mere ressurser til politiet?