TIL STEDE: Politiet patruljerer på Tryvann i Oslo i forbindelse med et russetreff. Men Politidirektoratet har ikke anledning til å tolke alkoholloven, og har derfor heller ikke gjort det, skriver artikkelforfatteren. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
TIL STEDE: Politiet patruljerer på Tryvann i Oslo i forbindelse med et russetreff. Men Politidirektoratet har ikke anledning til å tolke alkoholloven, og har derfor heller ikke gjort det, skriver artikkelforfatteren. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Debatt: Alkohol og russefeiring

Politiet tolker ikke Alkoholloven, det gjør Helsedirektoratet

Politiet kan sette vilkår, men de retter seg mot ro og orden og har ikke noe med skjenkebevilling å gjøre.

Meninger

Dagbladet har de siste dagene omtalt alkohol og russefeiring på en måte som er egnet til forvirring om hvem som bestemmer.

Vi ser derfor behovet for å komme med følgende klargjøring: Helsedirektoratet har ansvaret for å tolke Alkoholloven. De har nå sagt klart ifra om at russearrangementer krever skjenkebevilling. Da er det kommunenes oppgave å håndheve deres tolkning.

SEKSJONSSJEF: Sissel Hammer. Foto: Jo Straube / Dagbladet
SEKSJONSSJEF: Sissel Hammer. Foto: Jo Straube / Dagbladet Vis mer

Kommunene har ansvar for å gi skjenkebevilling eller nekte bevilling, men kommunene har ikke adgang til å vurdere at bevillingspliktige arrangementer ikke skal ha bevilling. Helsedirektoratet sendte 16. februar brev til alle landets kommune om tolking av loven. Politidirektoratet viderebrakte Helsedirektoratets lovtolking til landets politidistrikter 3. mars. Der forutsetter vi at politiet selvsagt forholder seg til Helsedirektoratets tolkning. Politidirektoratet har ikke anledning til å tolke alkoholloven, og har derfor heller ikke gjort det.

Politiet forutsetter at arrangøren sikrer at alle vilkår som settes for et arrangement oppfylles. Politiet kan også sette slike vilkår, men de retter seg mot ro og orden og har ikke noe med skjenkebevilling å gjøre.

Også andre aktører som grunneiere, helsemyndigheter, brannvesen med flere kan sette andre vilkår. Dette er vilkår som politiet ikke bestemmer over.

For øvrig er det slik at vi i politiet i vårt forebyggende arbeid er opptatt av å forebygge de negative konsekvensene av alkoholbruk. For mange er russefeiringen en god feiring av endt skolegang. Andre får negative opplevelser som kan gå ut over liv og helse. Dette er en av hovedgrunnene til at samfunnet har satt rammer rundt alkoholbruk.