DEBATT

Politiets blankofullmakt

Prinsipper som vanligvis veier tungt settes til side i kampen mot ulovlig rus.

OFFERLØS: At narkotikakriminalitet er «offerløs» skulle i utgangspunktet være et argument for at det ikke burde vært straffbart i det hele tatt, skriver jurist Torstein Ulserød.
OFFERLØS: At narkotikakriminalitet er «offerløs» skulle i utgangspunktet være et argument for at det ikke burde vært straffbart i det hele tatt, skriver jurist Torstein Ulserød. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Vi straffer vanligvis ikke såkalt offerløs kriminalitet, slik vi gjør når det gjelder narkotika. Og Norge ligger vanligvis ikke på topp i internasjonale sammenlikninger av straffenivå og bruk av straff, slik vi gjør når det gjelder narkotikakriminalitet. Noe av den samme unntakstankegangen gjelder også innen straffeprosessen, det vil si reglene om blant annet etterforskningsmetoder, ved at prinsipper som vanligvis veier tungt, lett settes til side i kampen mot ulovlig rus.

VIDE FULLMAKTER: Straffehjemlene for narkotika gir politiet vide fullmakter ved mistanke om narkotikaovertredelser, skriver Torstein Ulserød.
VIDE FULLMAKTER: Straffehjemlene for narkotika gir politiet vide fullmakter ved mistanke om narkotikaovertredelser, skriver Torstein Ulserød. Vis mer

Forskerparet Pål Ørjan Johansen og Teri Krebs ble pågrepet av politiet i forbindelse med Marihuanamarsjen i Oslo i slutten av mai. Marsjen er en lovlig markering til støtte for legalisering av cannabis, og Krebs og Johansen er kjent for sitt engasjement for blant annet å tillate MDMA (virkestoffet i ecstasy). Bakgrunnen for pågripelsen var, ifølge anmeldelsen, «mistanke om rus». Krebs testet negativt på alle rustester, men parets bolig ble likevel ransaket, og politiet fant 0,8 gram fleinsopp. Soppen regnes som et av de minst skadelige rusmidlene, og mindre skadelig enn alkohol, men er klassifisert som narkotika i Norge, og besittelse er dermed forbudt. Paret ble deretter satt på glattcelle over natten, mens parets barn ble overlatt til barnevernet.

Selv om mange nok vil si at denne aksjonen er et grelt eksempel på uproporsjonal maktbruk og absurd ressursbruk i politiet, er trolig det formelle i orden. Straffehjemlene for narkotika, i kombinasjon med de straffeprosessuelle reglene om tvangsmidler, gir politiet vide fullmakter ved mistanke om narkotikaovertredelser.

Selv om brudd på legemiddelloven, som rammer bruk og besittelse av brukerdoser, i seg selv ikke gir grunnlag for bruk av tvangsmidler i særlig grad, er de ulike narkotikabestemmelsene utformet slik at grenseoppgangen mellom dem på mistankestadiet i stor grad blir et skjønnsspørsmål for politiet. «Mistanke om rus» blir lett til «skjellig grunn til mistanke» om erverv eller oppbevaring. Da er man over i straffeloven § 231 (simpel narkotikaovertredelse), og dermed kan politiet ha hjemmel også til for eksempel å pågripe eller iverksette kommunikasjonskontroll.

Det er lett å tenke seg at adgangen politiet er gitt til å bruke tvangsmidler i forbindelse med narkotika, er en viktig grunn til at sterke krefter i politiet ikke er interessert i noen oppmykning av narkotikalovgivningen. Én ting er ønsket om å oppklare narkotikalovbrudd, som gir høy oppklaringsprosent og tar seg bra ut på politiets statistikker. I tillegg er adgangen til å bruke såkalt overskuddsinformasjon en uvurderlig kilde til å avdekke andre lovbrudd.

De fleste vil oppleve det som en belastende affære å bli gjenstand for tvangsmiddelbruk. Derfor er det grunnleggende i straffeprosessen at det skal være en viss forholdsmessighet mellom mål og middel. Prinsippet kommer blant annet til uttrykk i straffeprosessloven § 170 a. Det kommer også til uttrykk ved at terskelen for bruk av de mest inngripende tvangsmidlene er høy.

Avlytting må sies å være et slikt inngripende tvangsmiddel. Justisdepartementets gjennomgang av reglene om avlytting i forbindelse med de nylig vedtatte utvidelsene i adgangen til å bruke tvangsmidler ved «alvorlige lovbrudd», gir et interessant innsyn i hvordan kampen mot narkotika trumfer andre hensyn. Adgangen til å avlytte for eksempel telefoner eller datamaskiner er begrenset til de mest samfunnsskadelige forbrytelsene. En minimumsstrafferamme på ti års fengsel er utgangspunktet. Det er imidlertid ett unntak: Det er også åpnet for kommunikasjonsavlytting ved mistanke om simpel narkotikaovertredelse, der strafferammen er to års fengsel.

Justisdepartementet drøfter i lovproposisjonen hvorvidt det fortsatt bør være slik, og kommer raskt til at det bør det. Argumentasjonen er interessant. «All narkotikakriminalitet springer ut fra noe større», heter det i proposisjonen. Det kan, ifølge Justisdepartementet, være «problematisk å vurdere om mistanken knytter seg til simpel eller grov narkotikaovertredelse». Her ser vi noe av den samme trappetrinnslogikken som brukes for at «mistanke om rus» kan danne grunnlag for mistanke om erverv og oppbevaring. Alt kan jo i teorien springe ut av noe større.

Videre mener departementet det er relevant at «det er tale om såkalt offerløs kriminalitet, hvor de involverte i liten grad kan forventes å bidra til oppklaring». Her har man snudd det såkalte skadefølgeprinsippet på hodet. Prinsippet går ut på at bare handlinger som medfører skade, eller fare for skade, for andre, bør straffesanksjonertes. At narkotikakriminalitet er «offerløs» skulle derfor i utgangspunktet være et argument for at det ikke burde vært straffbart i det hele tatt. Etter Justisdepartementets mening blir dette i stedet et argument for at politiet må få ta i bruk de mest personverninngripende tvangsmidler.

Departementet nevner også statistikk fra Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll som viser at «om lag 70- 80 prosent av avlyttingene som gjennomføres, knytter seg til narkotikakriminalitet». Det framgår ikke hvor stor andel av sakene som gjelder henholdsvis simple og grove narkotikaovertredelser. Justisdepartementet konkluderer med at «tallene viser likevel narkotikakriminalitet som det primære anvendelsesområdet for kommunikasjonskontroll, og understøtter et generelt behov for adgang til å bruke metoden i denne sakstypen». Politiet overvåker mye, og det viser at det er behov for å overvåke mye, ser ut til å være logikken.

Justisminister Anders Anundsen kunne i et innlegg i Aftenposten forsikre at denne overvåkingen ikke «rettes mot folk flest». Basert på erfaringene med politiets opptreden i narkotikasaker, er det imidlertid potensielt ganske mange som kan komme i søkelyset ut fra de subjektive mistankegrunnlagene det opereres med. Og det er i det minste en sjanse for at noen av disse kommuniserer med «folk flest». Om det ikke er snakk om en blankofullmakt for masseovervåking, er det ikke akkurat det motsatte vi står overfor heller, slik Anundsen forsøker å berolige med.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer