TRAFFICKING:  Anders Anundsen.
TRAFFICKING: Anders Anundsen.Vis mer

Politiets prioritering

Det er påfallende hva politiet ikke prioriterer.

Meninger

Norske politikere lovet å øke innsatsen mot internasjonal menneskehandel i Norge. Det var en av flere løfter i forbindelse med innføringen av sexkjøploven som blant annet har som mål å hindre trafficking. Ofrene skulle beskyttes og få oppholdstillatelse mot å samarbeide med politiet. Men politiet henlegger nesten alle anmeldelser av bakpersoner, avslører NRK Brennpunkt. Konsekvensen er at kvinnene blir sendt ut av landet.

Ifølge Brennpunkt mottok politiet i fjor 36 anmeldelser for menneskehandel i forbindelse med prostitusjon. Til nå har de bare tatt ut to tiltaler. 22 saker er henlagt, 12 er fortsatt under etterforskning. Kvinner som har samarbeidet med politiet frykter for represalier og sine liv. De er om mulig havnet i en enda verre situasjon, fordi de stolte på norske myndigheter.

Sakene er krevende å etterforske, slik all internasjonal kriminalitet er. Ofrene har som regel mangelfull kunnskap om bakpersonene, og politiet må samarbeide med land hvor menneskehandel er omfattende. Brennpunkt kan likevel avsløre slett politiarbeid når redaksjonen enkelt klarer å oppspore en bakkvinne i en sak politiet henla, fordi offeret var analfabet og ikke kunne stave navnet. Det er grunn til å spørre om politiet prioriterer denne type etterforskning som ikke pynter oppklaringsstatistikken. Fagfolk som er ansatt for å bistå ofrene med anmeldelser, sier det er et etisk dilemma når de vet at anmeldelsen høyst sannsynlig blir henlagt og ofrene sendt ut.

Regjeringen lover en ny handlingsplan mot menneskehandel. Den må inneholde flere langsiktige tiltak for å hjelpe kvinnene enn den midlertidige hjelpen de tilbys i dag. Tilbudet om opphold mot samarbeid fremstår illusorisk og utsetter kvinner som allerede er sårbare, for betydelig fare. Politikerne kan ikke bare toe sine hender når politiet prioriterer mot deres hensikt.

Det er stadig påfallende hva politiet velger ikke å prioritere med henvisning til manglende ressurser, eller krevende bevisførsel. Det overrasker ikke at trafficking er en slik sak, i likhet med håndheving av sexkjøploven. Det er et problem om politiet nedprioriterer lover de er imot. Det bør ikke Stortinget finne seg i.