Politiets restanser

Klikk for ingress.

Meninger

Få offentlige etater er blitt tilført så mange ressurser de seinere år som politiet. Politihøgskolene utdanner flere tjenestemenn enn noen gang, og universitetene uteksaminerer jurister i stort antall. Mange av dem finner jobb i politiet. Det bevilges penger til moderne utstyr, biler og helikoptere. Samtidig går den registrerte kriminaliteten ned. Likevel øker restansene, stikk i strid med den blå-blå regjeringens løfter. Hva kan denne utviklingen skyldes?

Ifølge lederen for Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, strekker ikke midlene til. Han viser til politimesteren på Romerike, Bjørn Vandvik, som i forrige uke besluttet å legge til side etterforskningen av «typisk hverdagskriminalitet». Saker som innbrudd, underslag, grovt tyveri, bedrageri, skadeverk og en lang rekke andre lovbrudd skulle henlegges umiddelbart i håp om å komme ajour med etterslepet av saker.

Ordren fra politimesteren ble umiddelbart opphevet av statsadvokat Erik Førde ved Oslos statsadvokatembete. Restanseproblemet kan ikke løses ved massehenleggelser, skriver han.

Det er vi enig i. Politimester Vandviks definisjon av henleggelsesverdig kriminalitet, er da også ganske bemerkelsesverdig. Hva skal lensmennene rundt om i distriktet arbeide med om det ikke nettopp er den typen kriminalitet politimesteren vil legge til side? Og hva vil han politikorpset skal prioritere? Her blir han vag og generell: De alvorlige sakene skal prioriteres, sier han til Dagbladet. Det forekommer oss å være en selvfølge.

Det er mulig økningen i restanser i politiet skyldes ressursmangel. Men når andre politidistrikter rundt Oslo har greid å redusere antallet uoppklarte saker, er det påfallende at de fortsetter å øke andre steder. Kan det tenkes at problemene har noe med organiseringen av arbeidet å gjøre?

Politiet er raske til å peke på ressurssituasjonen når sakene hoper seg opp. Det får ledelsen støtte fra fagforeningene til. Regjeringen er nå i innspurten av budsjettarbeidet. Dette vet selvsagt både politimester og fagforeninger. Men restansene er først og fremst en utfordring til god faglig ledelse. Politimestrene bør starte der.