Tema: Dobbeltdrapet i Kristiansand

Politifeil i drapssak

Politiet burde gjennomført avhøret på en måte som både ivaretok siktede og avhørets verdi som bevis.

FIKK IKKE TREFFE KLIENTEN DA HAN TILSTO:
Advokat Svein Kjetil Stallemo
FIKK IKKE TREFFE KLIENTEN DA HAN TILSTO: Advokat Svein Kjetil StallemoVis mer
Meninger

Drapene på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristiansand har rystet hele landet. Uroen ble ikke mindre da politiet opplyste at de hadde pågrepet og siktet en 15-åring for drapene. Foreløpig har politiet nøyd seg med å gi faktiske opplysninger i tilknytning til etterforskningen. Den siktede ungdommen har tilstått, men det er ikke gitt noen informasjon om et mulig motiv. Det er derfor all grunn til å være forsiktig med å mene noe om hva som kan forklare den groteske hendelsen. Skyldspørsmålet skal domstolen avgjøre.

Derimot bør det bli debatt om hvordan politietat behandlet 15-åringen da han ble tatt inn som vitne, og etter en stund fikk status som siktet for dobbeltdrap. Ut fra de opplysningene som er gitt av siktedes forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, og politiet – er det grunn til å reise spørsmål om 15-åringens rettigheter ble ivaretatt på en forsvarlig måte.

15-åringen møtte fram i politiavhøret i de samme klærne han hadde på seg på tidspunktet rundt drapet. Det var blodflekker på klærne. Han hadde altså ikke gjort noe for å fjerne klær som kan vise seg å være sentrale tekniske bevis. Ved 21-tida drapsdagen tok avhøret en vending som gjorde at politiet siktet ham for drap. 15-åringen ble da informert om at han hadde krav på å ha en forsvarer til stede. Dette avslo han. Etter at han tilsto drapene til politiet, brøt han fullstendig sammen slik at avhøret ikke kunne fortsette. Ifølge advokat Stallemo ble han framstilt for lege og innlagt på psykiatrisk sykehus.

Flere jurister har pekt på at politiets framgangsmåte var uforsvarlig og kanskje lovstridig. 15-åringens forsvarer viser til at det dreier seg om en gutt som aldri har vært i politiavhør før, og at det er betydelig forskjell på ham og en garvet kriminell. I forklaringen kan han av ren uvitenhet ha gitt svar han ikke hadde forutsetninger for å forstå konsekvensene av. Svar som kan ha betydning både for hvilke straffebud han siktes etter, og for straffeutmåling etter en eventuell rettssak. Andre jurister stiller spørsmål om avhøret i det hele tatt kan brukes. At siktede etter tilståelsen måtte ha psykiatrisk behandling, kan tyde på at han var ute av stand til å ivareta sine interesser alene.

Avhør av en 15-åring kan skje uten forsvarer eller verge, hvis siktede frasier seg denne retten. Samtidig plikter politiet å vurdere om siktede psykisk eller fysisk er i stand til å avhøres. Under alle omstendigheter burde politiet gjennomført avhøret på en måte som både ivaretok siktede og avhørets verdi som bevis.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.