Politikere, aksjesparing og moral

Alle stortingskommiteene har saker som berører næringslivet. Skal akjsesparere forbys å delta i demokratiet?

Skal stortingspolitikere ikke få eie aksjer?  Foto: © Svein Grønvold / NN / Samfoto
Skal stortingspolitikere ikke få eie aksjer? Foto: © Svein Grønvold / NN / SamfotoVis mer
Meninger

Dagbladet har rettet fokus mot åpenhet og mulige rollekonflikter for stortingspolitikere som eier aksjer. Samtlige komiteer har saker som direkte eller indirekte berører vårt næringsliv. Næringskomiteen er således ikke unik.

Stortingspolitikerne skal oppgi sine styreverv og eierandeler etc. i et register. Dette registeret er offentlig. Dette for å skape den nødvendige åpenheten, og bidra til den tilliten Stortinget trenger for å utføre sine oppgaver på en troverdig og tillitsfull måte. I tillegg er det regler for behandling av innsideinformasjon, habilitet etc.

Ikke alle komitéledere er opptatt av å undersøke mulige habilitetsutfordringer ved å bruke registeret, eller ved å spørre komitémedlemmene i de sakene som er relevant for komitélederen å ha slik kunnskap. Det er derfor svært beklagelig at vi har komitéledere som velger å bidra til å mystifisere og spre usikkerhet om stortingspolitikere sin habilitet og etiske verdier, uten at det er grunnlag for det.

Lederen i næringskomiteen kan aldri ha brukt registeret, ei heller vurdert mulige rollekonflikter i komitéarbeidet.

Likevel er det ingenting som tyder på at medlemmer av næringskomiteen har gjort noe i strid med regelverket. Dette kunne komitélederen selv ha forsikret seg om. For min egen del er jeg blitt listet som innsider etter reglene om innsideinformasjon to ganger i mitt arbeid.

Dette burde komitélederen hatt kunnskap om dersom han var opptatt av habilitet og etikk.

Så flagger komitélederen en idé som kan forhindre spekulasjoner om Stortings politikerne sin troverdighet. Han vil forby stortingsrepresentanter å eie aksjer. Ikke aksjer i familieselskap, men slike skumle aksjer som kan kjøpes på børs. En skal således fortsatt kunne være bonde på Stortinget og vedta rammebetingelser for både skogbruk og landbruk. Ja, en skal til og med kunne være medeier i samvirket som eier en rekke næringsmiddelindustrier som Tine og Nortura mfl.

Men komitélederen mener det må bli forbudt for andre stortingspolitikere å eie aksjer i for eksempel Q-meieriet, Synnøve Finden, Orkla eller i fiskeoppdrett, selv om vi forholder oss til innsideregler og andre regler.

Skal virkelig aksjeeiere forbys å delta i demokratiet? Det er rett og slett tragisk at Pollestad kan foreslå noe slikt. Dette vitner om manglende kunnskaper om både innsideregler og habilitetsregler, og det faktum at noen av oss etterlever regelverket.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.