Kuttene rammer barna: Er det riktig at de minste skal betale prisen for kommunens økonomiske feiltrinn? spør Trine Fleischer Eng. Foto: Sherpa film.
Kuttene rammer barna: Er det riktig at de minste skal betale prisen for kommunens økonomiske feiltrinn? spør Trine Fleischer Eng. Foto: Sherpa film.Vis mer

Politikerne i Hamar velter regninga over på barna

Som forelder kan jeg ikke stilltiende se på at de planlagte kuttene i barnehagene gjennomføres.

Meninger

Rådmannen i Hamar går inn for at barnehagesektoren må kutte nærmere 13 millioner kroner i neste års budsjett for å redde kommuneøkonomien. Er det riktig at de minste skal betale prisen for kommunens økonomiske feiltrinn?

Kan Hamar kommune med god samvittighet spare penger ved å minske voksentettheten i byens barnehager, med tanke på at satsning på barn og unge er et uttalt mål for kommunen? Skal regninga virkelig veltes over på byens minste?

Kommunen har brukt for mye penger og gjort ekstravagante valg, som for eksempel bygging med påfølgende drift av et svært dyrt nytt kulturhus. Men hvem nyter Norges beste lyd hvis barna ikke har det bra i barnehagen?

I flere av byens barnehager er det besluttet at barnetallet fra høsten skal økes. Ser ikke politikerne i Hamar at kuttforslaget vil ramme barna hardt? I mine barns barnehage er til og med beslutningen om å øke barnetallet gjort uten tilstrekkelig vurdering av om det er forsvarlig i forhold til den svært gamle bygningsmassen. På grunn av foreldrenes bekymring og henvendelse til samfunnsmedisinsk enhet i kommunen, ble det den 19. juni utført et tilsyn som endte med pålegg om omfattende utbedringer grunnet helsefarlige forhold. Barnehagen vil ikke få ny godkjenning dersom de alvorlige avvikene ikke utbedres.

Kommunen har i sin egen strategiplan egentlig vedtatt å øke voksentettheten i barnehagene uten å følge dette opp. Forskningen er i alle fall entydig. Den viser at voksentettheten er avgjørende for barnehagenes innhold og for barnas trivsel og trygghet. Barnehagene skal danne grunnlaget for barnas videre utvikling, skape trygghet og gode sosiale relasjoner. Ut fra et folkehelseperspektiv er det også viktig å legge til rette for gode og sunne matvaner samt å stimulere til fysisk aktivitet.

Det må derfor være nok voksne til at barna kan få gå ut på tur, få god veiledning og oppmuntring i å beherske nye aktiviteter og situasjoner. Til dette trenger vi mange og kompetente voksenpersoner i barnehagene, gode driftsvilkår og politisk vilje til å satse på de unge. Det er kvaliteten på dagens barnehager som danner grunnlaget for utdanningsnivået i Hamar i fremtiden.

I Hamar er vi avhengig av at unge som har vært ute for å studere flytter hjem igjen. Vi trenger også andre tilflyttere for å skape vekst og gi kommunen god og kvalifisert arbeidskraft. Ved å redusere kvaliteten i barnehagen gis det et sterkt signal om at kommunen vil gå bort fra sin satsning på barn og unge. Dette er jeg sikker på at Hamar ikke er tjent med, og det vil heller ikke stimulere til økt tilflytting.

Som forelder kan jeg ikke stilltiende se på at de planlagte kuttene i barnehagene gjennomføres. Sammen med to andre engasjerte foreldre, Camilla M. Bjerke Jevanord og Bjørn-Erik Røhne Orskaug, har jeg derfor tatt initiativ til Facebook-gruppen «Barnehageaksjonen Hamar». Vi ønsker å sette barnehagene på dagsorden i høstens valgkamp, og påvirke kommunestyret til å redusere kuttene og skjerme barnehagene når de behandler handlings- og økonomiplanen 26. august.

Politikerne må huske at Hamar fortsatt må satse på de yngste for å få en langsiktig positiv utvikling i vår kommune.

Dette innlegget er publisert under vår nye seksjon for lokale meninger. Her kan du lese flere innlegg, eller skrive til oss.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.