Politikk - ikke «Nytt på Nytt»

DEBATTEN HAR gått etter at jeg med en debattartikkel i Dagbladet sist helg reiste spørsmålet om hvilken utvikling vi ønsker i forholdet mellom toppolitikere og medier. Den nådde vel det tabloide høydepunkt da Dagbladet, på selveste 7. juni, slo opp på forsiden at Karita Bekkemellem Orheims rådgiver mente jeg skulle utgjøre en del av politikkens Homsepatrulje. Utspillet og medias dimensjonering av det, illustrerer nettopp den problemstillingen jeg har tatt opp. Innlegget fra Bekkemellem Orheims rådgiver, Anders Hegna Hærland, er ikke å anse som annet enn en retorisk avvisning av den debatten jeg har invitert til. Jeg hadde håpet å kunne møte Hærland til debatt, men det ble det ikke anledning til ettersom Arbeiderpartiet ikke lot ham stille. La meg derfor bare knytte noen få kommentarer til hans innlegg.

stemte for partnerskapsloven som trådte i kraft i 1993. Når Hærland forsøker å skape inntrykk av at Foss skal ha vært fraværende ved de avgjørende øyeblikkene i spørsmålet om partnerskapsloven, bruker han en mistenkeliggjøringens teknikk som han bør holde seg for god til.

I tillegg er det oppsiktsvekkende kunnskapsløst av Hærland å si at Foss var «skremmende anonym» i forbindelse med utnevnelsen av Kvarme til biskop i Oslo. Foss gav klart uttrykk for at det var en utnevnelse han var uenig i og han dissenterte. Det har vært den eneste dissensen i Samarbeidsregjeringen, som ikke var avtalt på forhånd.

Hærland spiller på min legning med sitt innlegg. Det er et eksempel på hvordan det går når politikere trekker i samme retning som tabloide medier, og fokuset forflyttes fra det politiske til det personlige. Bedre kunne ikke mitt anliggende ha vært understreket.

JEG LEVER godt med at Karita Bekkemellem Orheims våpendrager kaller meg og andre for «Homsepatruljen». Med et avslappet forhold til egen legning, tar jeg det humoristisk. Jeg håper imidlertid at Bekkemellem Orheim, rådgiveren og andre i Arbeiderpartiet tenker gjennom hvilke signaler de sender ut til andre som kanskje ikke har et like avklart forhold til egen seksualitet. Jeg er redd at Arbeiderpartiets folk med dette har sendt ut et signal om at de vil bruke mot politiske motstandere, hvilken legning de har. Det er en teknikk jeg vil ta avstand fra, og ikke minst advare mot.